Menu

תחרות פרסי אקו"ם 2022 יצאה לדרך.

תודה לכל מי שהגיש מועמדות-רשימת הזוכים בפרסים בתחום המוסיקה הקונצרטית הספרות והשירה

בסוף חודש פברואר 2023.

בהצלחה!

לקריאת התקנון