Menu

מבנה הארגון

הנה”ח, מזכירות ומשאבי אנוש

מחלקת כספים והנהלת חשבונות:

כל תשלום המתקבל באקו”ם או יוצא מאקו”ם עובר ונבדק במחלקת הנה”ח, אנשי המחלקה אחראים על בקרת התקבולים וההוצאות של האגודה ומנהלים את כל ספרי החשבונות של האגודה, כמו תשלומים על רישיונות שמתקבלים במחלקות השונות, תשלומים המועברים לספקים (נותני שירותים לאקו”ם), משכורות והעברת התמלוגים בפועל ליוצרים.
אנשי המחלקה נמצאים בקשר שוטף עם גורמים חיצוניים כמו בנקים ורשויות המיסוי.

סמנכ”ל כספים: דפנה רמצ’ון

חשבת: רו”ח אורית אלימלך

מנהלת חשבונות ראשית: טובה שרביט
מנהלת חשבונות – לקוחות: שירלי נמר
מנהלת חשבונות- ספקים: הלנה אפטרמן

מזכירות:

תפקידה המרכזי של מחלקת המזכירות הינו  מענה טלפוני וניתוב שיחות לגורמים מחוץ ובתוך הארגון. המזכירות אחראית גם על הדואר היוצא והנכנס לאקו”ם. כמו כן אנשי המזכירות אחראים על מלאי הציוד המשרדי, השליחויות היוצאות והנכנסות ועל תחום האחזקה.

03-6113400

מחלקת משאבי אנוש:

מטרתה העיקרית של המחלקה היא לפתח את ההון האנושי בחברה בהתאם ליעדים ולאסטרטגיה הארגונית למען צמיחתה והתפתחותה של אקו”ם ולהעניק שירות אישי לעובדי החברה.
מחלקת משאבי אנוש, מטפלת במגוון נושאים הקשורים ברמת הפרט, ברמת המחלקות וברמת הארגון בכללותו.
בין הנושאים: גיוס וקליטה של עובדים חדשים, הסכמי עבודה, הכנת תכנית הדרכה לעובדים, “אוזן קשבת” לכלל העובדים וליווי מנהלים ומחלקות בשינויים ארגוניים.

סמנכ”לית משאבי אנוש: ארנית ספיר

רכזת משאבי אנוש: אסתי גולדשטיין

03-6113400