Menu
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Share

מדיה כתובה – תעריף ורישיון

מדיה כתובה

כמה דברים שחשוב לדעת על קבלת רישיון אקו"ם במדיה הכתובה 

על פי חוק זכויות יוצרים, כל העתקה של יצירה מרפרטואר אקו"ם, או חלק ניכר ממנה, לכל שימוש שהוא בכל דרך שהיא, חייבת ברשיון. רשיון העתקה של אקו"ם מעניק את הזכות להעתיק את היצירה או חלק ממנה, בהתאם לתנאים שייקבעו ע"י היוצרים ו/או אקו"ם. הרשיון מתיר את העתקת היצירה רק לאחר שהודפסה ויצאה לאור במהדורה אחת לפחות.

כתבי עת, אנתולוגיות, ספרי לימוד, אוספים ומוצרים רבים אחרים כוללים יצירות שכבר פורסמו בעבר. כל העתקה של יצירה או חלק ניכר ממנה חייבת בקבלת רשיון ובתשלום תמלוגים. אקו"ם מעניקה רשיונות להעתקת יצירות ישראליות מתחומי המוסיקה, השירה, הספרות והפזמונאות למגוון פרסומים והפקות דפוס שונות .

הרשיון להעתקת היצירה ניתן להעתקת יצירה מלאה/ציטוט יצירה/תווים/אקורדים וכד'..

הרשיון להעתקת היצירות ניתן להעתקת יצירה מלאה/ציטוט יצירה/תווים אקורדים וכדומה. רשיון זה אינו כולל העתקה במסגרת שימושים פרסומיים ו/או שיווקים.   שימושים אלו יוסדרו תחת רשיונות פרסומת.

תעריף להעתקת יצירות ושכפולן בדפוס

תעריף מדיה כתובה החדש נכנס לתוקפו החל מה1.7.2009.  כל התשלומים לאקו"ם יהיו בתוספת דמי טיפול ומע"מ כחוק בהתאם לרישיון.

כל התשלומים לאקו"ם יהיו בתוספת דמי טיפול ומע"מ כחוק.

לתשומת לבך, אין ליצור זיקה בין יצירה או יצירות לבין מותג מסחרי או כל מטרה שיווקית אחרת.

לפניך פירוט של סוגי הפרסום, התעריף מדורג על פי סוגי השימוש וכמות היצירות בפרסום:

ספר, חוברת וכיוצב' או ע"ג מדיה מגנטית (CDROM – בצורה גרפית בלבד):
התעריף מתייחס להעתקת יצירה למהדורה עד 1000 עותקים.
[לסי די רום במהדורה של עד 500 עותקים]
באם המהדורה עולה על מספר העותקים הנ"ל יחושבו התמלוגים באופן יחסי לגודל המהדורה.

טבלת חישוב התעריף לספר במהדורה מודפסת בלבד לפי סוגי השימוש השונים ביצירות: מחיר  בש"ח לכל יצירה בשימוש (התעריף מטה הינו גם עבור ספר היוצא לאור במהדורה דיגיטלית בלבד).

סוג העתקה 

עד 25 יצירות

(הסכום אינו כולל מע"מ)

יצירה 26 עד 50 

(הסכום אינו כולל מע"מ)

יצירה 50 ומעלה 

(הסכום אינו כולל מע"מ)

מילים בלבד 100 ₪ 50 ₪ 35 ₪
לחן בלבד 100 ₪ 50 ₪ 35 ₪
מילים + לחן 200 ₪ 100 ₪ 70 ₪
בלדה/פואמה לכל 2 עמ' 100 ₪ 50 ₪ 35 ₪
פרוזה לכל 3 עמ' 100 ₪ 50 ₪ 35 ₪
קטע מיצירה (אקורדים, ציטוט או לחן עד 2 תיבות) 50 ₪ 25 ₪ 25 ₪

דוגמא לחישוב התמלוג: ספר היוצא במהדורה ראשונה של 1000 עותקים וכולל 35 יצירות מלאות (מילים בלבד),
ישלם הלקוח ע"פ החישוב הבא: 2500 ₪ (25 יצירות X 100 ₪ לכל יצירה) + 500 ₪ (10 יצירות X 50 ₪ לכל יצירה) = 3000 ₪ + מע"מ.
הסכום הכולל יחולק שווה בשווה בין כל היצירות בספר.

טבלת חישוב תעריף חבילה לספר היוצא לאור במהדורה מודפסת + מהדורה דיגיטלית בו זמנית בלבד לפי סוגי השימוש השונים ביצירות:
מחיר בש"ח לכל יצירה בשימוש.

סוג העתקה 

עד 25 יצירות 

(הסכום אינו כולל מע"מ)

יצירה 26 עד 50 

(הסכום אינו כולל מע"מ)

יצירה 50 ומעלה 

(הסכום אינו כולל מע"מ)

מילים בלבד 125 ₪ 62.50 ₪ 43.75 ₪
לחן בלבד 125 ₪ 62.50 ₪ 43.75 ₪
מילים + לחן 250 ₪ 125 ₪ 87.5 ₪
בלדה/פואמה לכל 2 עמ' 125 ₪ 62.50 ₪ 43.75 ₪
פרוזה לכל 3 עמ' 125 ₪ 62.50 ₪ 43.75 ₪
קטע מיצירה (אקורדים, ציטוט או לחן עד 2 תיבות) 62.5 ₪ 31.25 ₪ 31.25 ₪

לתשומת ליבך, לפרסומים שיצאו לאור בהדפסה של מעל 7,000 עותקים במהדורה אחת, יינתנו שיעורי ההנחות כדלקמן:

כמות עותקים  שיעור ההנחה 
7,000-10,000 15%
10,001-20,000 20%
20,001-30,000 25%
30,001-50,000 30%
50,001-100,000 40%
מעל 100,000 50%

הנחות אלו אינן חלות על הדפסות חוזרות, עיתונים ועל כתבי עת.

תעריף עיתונים, עתוני ילדים, כתבי עת, ירחונים

התעריף מתייחס למהדורה של עד 30,000 עותקים. מעל 30,000 עותקים יחושבו התמלוגים באופן יחסי לגודל המהדורה.

 סוג השימוש  תעריף בש"ח (הסכום אינו כולל מע"מ)
מילים ולחן 400 ₪
מילים בלבד 200 ₪
לחן בלבד 200 ₪
בלדה / פואמה לכל 2 עמ' 200 ₪
פרוזה לכל 3 עמ' 200 ₪
קטע מיצירה (אקורדים, ציטוט או לחן עד 2 תיבות) 100 ₪
יצירה מתורגמת 100 ₪

תעריף לספר במהדורה מודפסת בלבד להעתקת יצירות ישראליות בחו"ל

תעריף לספר במהדורה מודפסת בלבד להעתקת יצירות ישראליות בחו"ל.

טבלת חישוב התעריף לפי סוגי השימוש השונים ביצירות: מחיר ב-$  לכל יצירה בשימוש, התעריף מתייחס להעתקת יצירה למהדורה עד 1000 עותקים.

סוג שימוש יצירה באורך מלא ציטוט (עד לחמישים אחוז מהיצירה)
מילים בלבד $50 $25
לחן בלבד $50 $25
בלדה/פואמה לכל 2 עמ' $50 $25
פרוזה לכל 3 עמ' $50 $25
(אקורדים, ציטוט או לחן עד 2 תיבות) $50 $25
מילים + לחן $100 $50

תעריף להעתקת יצירות בחלקן או בשלמותן על גבי חפצים/מוצרים (כגון מצעים, חולצות, מגבות, שוקולדים ועוד)

התעריף הינו 10% ממחיר המוצר לצרכן הסופי בתוספת מע"מ ובכל מקרה לא פחות מ- 1.48 ש"ח ליצירה אחת על כל מוצר, בתוספת מע"מ.

כל זאת בכפוף לכך שלא ייעשה ביצירה כל שימוש פרסומי ובכפוף ליתר תנאי הרישיון. 

* התעריף נקבע על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.

תעריף להצבת שלטים הכוללים יצירות מרפרטואר אקו"ם ע"י רשות ציבורית

התעריף יחול על שלטים שלגביהם מתמלאים כל התנאים הבאים:

1. שלט- כל שלט במרחב הציבורי הפיזי שהוצב ע"י רשות ציבורית, לדוגמא: שלטי שמות רחובות שעליהם ציטוט מיצירה, שלטים המוצבים בפארקים ציבורים הכוללים יצירות או חלקן, ציטוט של יצירות על גבי ספסלים ברחבי המרחב הציבורי, הצגה של יצירות על גבי בנינים בבעלות רשות ציבורית

2. השלט הוצב ע"י רשות ציבורית, במקום ציבורי המיועד לקהל הרחב והמקום פתוח ללא תשלום דמי כניסה

תעריף זה אינו חל על הצבת שילוט לשימוש פרסומי/שיווקי-
על שימוש מסוג זה, אקו"ם תפנה לבעלי הזכויות לקבלת רישיון פרטני שיינתן בהתאם לתנאים שיקבע היוצר.

כמות יצירות מחיר ליצירה לשנה ע"ג שלט אחד
מ- 1 עד 5 יצירות 1,000 ₪
מ- 6 יצירות עד 10 יצירות 750 ₪
מ-11 יצירות עד- 15 יצירות 500 ₪
מעל 16 יצירות 250 ₪
  • התעריף הינו מדורג (ראה דוגמא לחישוב מטה)
  • יש לפנות מראש ובכתב לאקו"ם לקבלת רישיון.
  • המחיר אינו כולל מע"מ ודמי טיפול.
  • התעריף תקף לשימוש ביצירה שלמה או חלק ממנה על גבי שלט אחד.
  • יש לאשר מראש את רשימת היצירות מול אקו"ם.
  • המחיר תקף לשנה אחת בלבד.
  • לכל שנה נוספת תינתן הנחה בשיעור של 50% מסך התמלוגים המקורי.

דוגמה לחישוב-
בגין שימוש ב- 19 יצירות שונות התמלוגים יחושבו באופן הבא:

מס יצירות   מחיר ליצירה   סה"כ תמלוגים- לא כולל מע"מ
5 X 1,000 = 5,000
5 X 750 = 3,750
5 X 500 = 2,500
4 X 250 = 1,000
———–      

————-

19       12,250

נוהל העתקת יצירות על גבי מצבות

לאישור שימוש ביצירה לצורך ציטוט על גבי מצבות, יש לפנות אל מחלקת מדיה כתובה, אל רונית מריומה / זיו רויזמן-אדן בטלפונים 03-6113450 / 03-6113555 או בדואר אלקטרוני:  zivr@acum.org.il
אקו"ם אינה גובה תשלום על שימוש מסוג זה. אנו פונים אל היוצר לקבלת הסכמתו לשימוש ביצירותיו ללא תמורה.

תנאי רישיון לדוגמא – רישיון מדיה כתובה – יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.

תנאי רישיון לדוגמא – רישיון להעתקת יצירות על גבי מוצרים שלא לצרכי פרסום  – יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.