פרסום שמות הזוכים בטקס פרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הפופולארית יתקיים ב 12.6.19,