fbpx
תפריט
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Share

אינטרנט

אקו”ם באינטרנט

יותר ויותר אתרי אינטרנט, שירותים מקוונים ויישומונים (אפליקציות) ייעודיים (“השירותים המקוונים“) – כוללים מוסיקה ומציגים וידיאו קליפים, טקסטים, תמלילים, תווים, אקורדים ועוד. שירותים מקוונים העושים שימוש במוסיקה, כגון פורטלים הכוללים תחנות רדיו ואתרים מכל הסוגים, כמו גם יישומים המיועדים למכשירי קצה שונים ושירותי מוסיקה למנויים, מקומיים ובינלאומיים, נעזרים במוסיקה וביצירות ספרותיות כדי למשוך גולשים ומשתמשים ולהנעים את זמן השהות בשירות המקוון.

על פי חוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007, שימוש ביצירה או בחלק ממנה מחייב קבלת רישיון מבעלי הזכויות בה.

זכויות יוצרים בטקסטים, מילות שירים, לחנים, שירה ויצירות נוספות, תקפות גם ברשת האינטרנט. אקו”ם היא בעלת זכויות יוצרים ביצירות מוסיקליות וספרותיות רבות  שנוצרו על-ידי יוצרים ישראליים חברי אקו”ם ואף מייצגת בישראל בעלי זכויות ביצירות זרות.

על מנת לשלב יצירות מרפרטואר אקו”ם בשירות מקוון, יש לפעול על פי חוק ולקבל רישיון מאקו”ם, מראש ובכתב, לשימוש בהן ברשת האינטרנט.


מה מאפשר רישיון האינטרנט?

 • שידור/העמדה לרשות הציבור של ערוצי רדיו באינטרנט
 • שידור/העמדה לרשות הציבור של שירים ווידיאו קליפים בתבנית STREAMING / ON DEMAND.
 • הצגת טקסטים ,תווים ותמלילים של יצירות ישראליות.
 • שילוב (הקלטה) מוסיקה בסרטונים ובסרטים.
 • הורדת שירים ווידאו קליפים למכשיר הקצה של המשתמש.
 • העמדה לרשות הציבור של סרטים וסדרות במסגרת שירותי VOD.

רוב התכנים באינטרנט מוצעים למשתמשים בחינם. העובדה כי המשתמש נהנה ממוסיקה באינטרנט בחינם, אינה פוטרת את בעל השירות המקוון מתשלום תמלוגים ליוצרים. בעל שירות מקוון המשתמש ביצירות ללא רישיון מפר את חוק זכות יוצרים ועלול להיחשף עקב כך לתביעה אזרחית ולעיתים אף לאישום פלילי.

המיקום בו מתבצעת פעילותו הכלכלית המרכזית של בעל השירות המקוון יקבע מאיזו אגודה לניהול זכויות יוצרים יקבל את הרישיון. במידה שמקום המושב הכלכלי הוא בישראל ופעילות האתר מיועדת למשתמשים בישראל, יש לפנות לאקו”ם להסדרת הרישיון. במידה שהפעילות הכלכלית אינה מתבצעת בישראל, יש לפנות לאגודה במדינה בה מתנהלת פעילותו הכלכלית המרכזית של בעל השירות המקוון.

קישור לאתר אחר המאפשר השמעה או הורדה של שירים או וידיאו קליפים, או הצגה של טקסטים, אקורדים ותווים של יצירה מוגנת, עלול להוות הפרה של החוק וזאת כל עוד לא משולמים תמלוגים עבור השימושים ביצירות.

גובה התמלוגים עבור השימוש, לסוגיו השונים, ביצירות מרפרטואר אקו”ם, נקבע בהתאם להיקף ולמהות השימוש ביצירות בשירות המקוון וכן בהתאם לאופיו של אותו השירות. לרוב, יהיה עלינו לבחון את השירות לעומק כדי שנוכל להציע לך את הרישיון המתאים.

גם שירות מקוון של מוסד חינוכי, שתכניו מיועדים לתלמידים, סטודנטים או מורים ושאינו מיועד למטרות רווח, חייב לרוב ברישיון מאקו”ם.

הרישיון מאקו”ם נוגע לזכויות היוצרים בלבד ואינו כולל את זכות המבצעים ואת הזכות להשתמש בהקלטה מקורית קיימת של היצירה. הזכות להשתמש בהקלטה מצויה בדרך כלל בידי בעלי ההקלטה המקורית, המאסטר (על פי רוב מדובר בחברות התקליטים או מפיקים פרטיים) שאליהם יש לפנות במקביל לאקו”ם לקבלת רישיון נפרד.

להלן יפורטו, למען ההמחשה בלבד, התעריפים המקובלים באקו”ם לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו”ם ברשת האינטרנט. התעריפים המפורטים להלן אינם ממצים את כל התנאים הרלבנטיים למתן הרישיון ו/או את מלוא התעריפים הנוהגים באקו”ם. ה”הסכם” המאוזכר במסמך זה הוא הסכם הרישיון המלא שפירוט התעריפים שלהלן מהווה חלק ממנו. למען הסר ספק, רק ההסכם הסופי בין מקבל הרישיון לאקו”ם יחייב את הצדדים.

דמי הרישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו”ם באינטרנט – תעריפים מרכזיים

 1. הגדרות
  • אלבום” – קובץ מחשב הכולל מספר תקליטים.
  • אקורדים” – שלושה או יותר טונים מוזיקליים, המושמעים בו זמנית.
  • הכנסות” – כל הכנסה המופקת בקשר עם השימוש ביצירות מרפרטואר אקו”ם בשירות, לרבות כל תשלום מכל מין וסוג ששילמו המשתמשים עבור הזכות להשתמש ביצירה אחת או יותר מרפרטואר אקו”ם, במישרין או בעקיפין, באופן בלבדי או במצורף לתכנים אחרים, או עבור הזכות להשתמש בשירות ובכלל זה הכנסות מדמי מנוי, הכנסות משיתופי פעולה עם צדדים שלישיים ומפרסום במסגרת השירות.
  • השמעה / צפייה” – שידור המאפשר למשתמש להאזין ו/או לצפות פעם אחת בהפקה או בכל חלק ממנה, באמצעות מערכת השירות.
  • יצירה” – כהגדרתה בהסכם.
  • יצירה ישראלית” – יצירה כהגדרתה בהסכם זה, שכל יוצריה הם יחידים החברים באקו”ם.
  • הפקה” – כל תוכן קולי (audio) או אור-קולי (audio-visual) שמשולבת בו יצירה אחת לפחות מרפרטואר אקו”ם.
  • הפקה מוסיקלית” – הפקה שהיא שיר, קליפ מוסיקלי (video clip) וכל שיר בהופעה חיה (או כל קטע ממנה).
  • טעינה” – טעינת קובץ למכשיר קצה (‘הורדה’) ו/או למערכת ניהול התוכן של השירות, במטרה לאפשר למשתמשים ‘להוריד’ את הקובץ (‘העלאה’).
  • כניסות” (‘visits’) – רצף של בקשות הנעשות על ידי משתמש מסוים המבקר באתר אינטרנט ואשר מסתיים כאשר המשתמש עוזב את האתר או לאחר פרק זמן מוגדר של חוסר פעילות.
  • רפרטואר אקו”ם” – כהגדרתו בהסכם.
  • שידור סימולטני” – שידור תוכן באמצעות שירות, במקביל לשידורו המקורי (ארצי, לוויני או מקוון) בכפוף לעיכובים (delays) הנובעים ממגבלות טכנולוגיות, שמבוצע על ידי תחנת טלוויזיה או רדיו – לרבות שידור שמקורו בטלוויזיה ו/או רדיו לוויניים ו/או דיגיטליים ובלבד שמקבל הרישיון לא יוזם, משדר, מנהל או קשור בצורה כלשהי עם השידור המקורי, או שולט, או אחראי על תוכן השידור המקורי בצורה כלשהי, אלא אם כן קיבל מראש ובכתב רישיון מאקו”ם עבור השידור המקורי.
  • שירות” – כהגדרתו בהסכם.
  • שירות מוסיקלי” – שירות שנועד בעיקרו של דבר לאפשר האזנה להפקות מוסיקליות, או טעינה שלהן, לרבות באמצעות שידור יצירות מוסיקליות בערוץ אינטרנט (webcast).
  • שירות הפקות” – שירות שמהותו הצעה לשימוש בהפקות שאינן הפקות מוסיקליות, לדוגמה (אך לא רק) שירות לצפייה בתכני וידיאו וטלוויזיה.
  • “שירות אחר” – שירות שאינו שירות מוסיקלי או שירות הפקות, לדוגמה (אך לא רק), אתרי תוכן חדשותי.
  • תווים” – כל הצגה גראפית של לחן.
  • תוכן גולשים” – תוכן שטעינתו למערכת השירות של מקבל הרישיון נעשתה ביוזמת צד שלישי כלשהו, לרבות משתמשי קצה, שותפי תוכן וספקים של מקבל הרישיון וגופים עסקיים אחרים.
  • תכני ילדים” – תכנים המיועדים בעיקרם לגיל הרך ו/או לילדים.
  • “תקליט” – קובץ מחשב שמקבל הרישיון הפיק והוציא לאור במקור על-גבי תקליטור על-פי רישיון נפרד מאקו”ם.
  • Streaming” – שידור בתבנית ספרתית (דיגיטלית) המאפשרת לשמוע קובץ קולי (Audio) ו/או לצפות בקובץ המשלב קול ותמונה (Audio-Visual) בד בבד עם משלוחו ממחשב-שרת אל המשתמש, מבלי שנוצר עותק קבוע מן היצירה במחשב המשתמש או בכל מכשיר המשמש אותו.
  • On Demand” – העמדה לרשות הציבור של יצירה בתבנית Streaming, באופן המאפשר למשתמש לבחור יצירה ולהאזין לה ו/או לצפות בה.

תעריף להשמעה / צפייה ביצירות מרפרטואר אקו”ם בתבניות Streaming ו – On Demand

 • דמי רישיון לשירות מוסיקלי

On demand: 12.5% מההכנסות אך לא פחות מ – 0.4 אג’ בגין כל השמעה / צפיה של יצירה הכלולה בהפקה המוסיקלית. אם בשירות המוסיקלי כלולות גם הפקות לא מוסיקליות, סכום המינימום לגביהן יהיה 0.025 אג’ לכל דקת השמעה / צפייה או חלק ממנה, או – לפי בחירת מקבל הרישיון והודעתו בכתב ומראש עם חתימת הסכם זה – 0.3 אג’ בגין כל השמעה / צפייה.

Streaming (תחנת רדיו אינטרנטית): 10% מההכנסות אך לא פחות מסכום מינימום בשיעור של 0.32 אג’ בגין כל השמעת הפקה מוסיקלית. דמי הרישיון לתחנת רדיו אינטרנטית שעיקר פעילותה אינו בהשמעת הפקות מוזיקליות, יעמדו על 2.5% מההכנסות, אך לא פחות מסכום מינימום בשיעור של 0.32 אג’ בגין כל השמעת הפקה מוסיקלית.

סכום המינימום שישולם עבור שירות מוסיקלי בו מוצבת חסות, זמנית או קבועה, של שירות/מוצר או גוף מסחרי, יהיה בשיעור של פי 5 (X5) משיעור סכום המינימום הנקוב לעיל עבור שירותי Streaming ו/או On Demand.

 • דמי רישיון לשירות הפקות

3.125% מההכנסות, אך לא פחות מסכום מינימום בגין כל השמעה / צפייה, בשיעור כדלקמן:

הפקה לא מוסיקלית – 0.025 אג’ לכל דקת השמעה / צפייה או חלק ממנה, או – לפי בחירת מקבל הרישיון והודעתו בכתב ומראש עם חתימת הסכם זה – 0.3 אג’ לכל השמעה / צפייה.

אם בשירות ההפקות כלולות גם הפקות מוסיקליות, סכום המינימום לגביהן יהיה – 0.4 אג’ בגין כל יצירה הכלולה בהפקה המוסיקלית.

 • דמי רישיון לשירות אחר

הפקה מוסיקלית – 0.6 אג’ לכל השמעה / צפייה בהפקה מוסיקלית, בגין כל יצירה הכלולה בהפקה המוסיקלית.

הפקה לא מוסיקלית – 0.0375 אג’ לכל דקת השמעה / צפייה או חלק ממנה, או – לפי בחירת מקבל הרישיון והודעתו בכתב ומראש עם חתימת הסכם זה – 0.45 אג’ בגין כל השמעה / צפייה.

 • דמי רישיון לשירותי תוכן גולשים

דמי הרישיון בגין השימוש ביצירות מרפרטואר אקו”ם בשירותי תוכן גולשים יהיו כדמי הרישיון עבור שירות הפקות, כמפורט לעיל. על אף האמור, סכום המינימום בגין שימוש ביצירות מרפרטואר אקו”ם במסגרת שירות תוכן גולשים יהיה כדלקמן:

סה”כ צפיות בכל קבצי האודיו-וידיאו בשירות X 0.0375 אג’.

 • דמי רישיון לחבילות מוסיקה להאזנה שתמורתן משלם הצרכן דמי מנוי חודשי

12.5% מההכנסות אך לא פחות מ – 1.00 ₪ למנוי לחודש לפלטפורמה אחת (אינטרנט בלבד) ו – 1.43 ₪ למנוי לחודש לשתי פלטפורמות (אינטרנט וסלולר).

 • שידור סימולטני של תחנת רדיו וערוצי טלוויזיה טריסטריאליים (simulcasting)

לפי בחירת מקבל הרישיון:

 • 5% מהכנסות השירות בגין שידור סימולטני של תחנות רדיו ו – 2.5% מהכנסות השירות בגין שידור סימולטני של ערוצי טלוויזיה; או –
 • ההכנסות מהשידור הסימולטני ייכללו בהכנסות מהשירות המוסיקלי או שירות ההפקות של מקבל הרישיון, בהתאם לאופי השידור (מוסיקה או הפקות), אולם מקבל הרישיון לא ישלם סכום מינימום בגין השידור הסימולטאני.
  • דמי רישיון עבור שירות תכני ילדים
   4% מההכנסות, אך לא פחות מ- 0.1 אג’ בגין כל השמעה / צפייה ביצירה הכלולה בתכני ילדים, או – לפי בחירת מקבל הרישיון והודעתו בכתב ומראש עם חתימת הסכם זה – 0.0125 אג’ לכל דקת השמעה / צפייה או חלק ממנה. תעריף זה נקבע בהתחשב בכך שהשירות אינו שירות מוסיקלי.
  • דמי רישיון עבור שירות וידאו בתשלום לפי דרישה – VOD (יצירות קולנועיות כגון סרטים וסדרות), 2% מההכנסות מהשירות.

תעריף לטעינת (Downloads) יצירות מרפרטואר אקו”ם

 • דמי רישיון לשירות מוסיקלי לטעינת קבצים בודדים

12.5% מההכנסות, אך לא פחות מ – 30 אג’ לטעינת כל הפקה מוסיקלית ו – 2 אג’ לטעינת כל דקת הפקה לא מוסיקלית.

 • דמי רישיון לשירות הפקות לטעינת קבצים בודדים

3.125% מההכנסות, אך לא פחות מ – 2 אג’ לטעינת כל דקת הפקה ו – 30 אג’ לטעינת כל הפקה מוסיקלית.

 • דמי רישיון להורדת תקליטים

12.5% מההכנסות, אך לא פחות מ – 12.5 אג’ עבור כל יצירה הכלולה בתקליט או באלבום.

תעריף לצפייה בטקסטים תווים ואקורדים מרפרטואר אקו”ם

 • דמי רישיון וסכום מינימום
  לשירות צפייה ביצירות – 12.5% מההכנסות, אך לא פחות מסכום המינימום שלהלן:

בגין צפייה ביצירה הכוללת טקסט ותווים – 4 ₪ לכל 1,000 צפיות.
בגין צפייה ביצירה הכוללת טקסט בלבד – 2.66 ₪ לכל 1,000 צפיות.
בגין צפייה ביצירה הכוללת תווים בלבד – 2.66 ₪ לכל 1,000 צפיות.
בגין צפייה ביצירה הכוללת אקורדים בלבד – 1.33 ₪ לכל 1,000 צפיות.

 • דמי רישיון להצגת טקסטים, תווים ואקורדים מרפרטואר אקו”ם כחלק משירות אחר

בגין צפייה ביצירה הכוללת טקסט ותווים – 6 ₪ לכל 1,000 צפיות.
בגין צפייה ביצירה הכוללת טקסט בלבד – 3.99 ₪ לכל 1,000 צפיות.
בגין צפייה ביצירה הכוללת תווים בלבד – 3.99 ₪ לכל 1,000 צפיות.
בגין צפייה ביצירה הכוללת אקורדים בלבד – 1.99 ₪ לכל 1,000 צפיות.

הנחת שנה ראשונה

מקבל הרישיון יקבל הנחה חד פעמית בשיעור של 20% מדמי הרישיון והסכום המינימאלי, במשך 12 חודשים ממועד השקת השירות או החתימה על הרישיון לשירות, לפי המוקדם בין השניים, ובלבד שמקבל הרישיון הסדיר רישיון מאקו”ם עד לתום השנה הראשונה ממועד השקת השירות. על-אף האמור, לצורך עידוד שירותי Download חוקיים ברשת, הרי שבגין שירותים של טעינת יצירות (Downloads) תוארך תקופת ההנחה לשנה נוספת, כך שבגין שירות טעינת יצירות תהיה תקופת ההנחה בסה”כ 24 חודשים ממועד השקת השירות או החתימה על הרישיון לשירות, לפי המוקדם, ביחס לתעריפים המפורטים בסעיפים 3.1 ו- 3.3 לעיל. הנחת שנה ראשונה אינה חלה ביחס לתעריפים ודמי הרישיון המשולמים על-ידי שירותים בעלי היקף פעילות קטן שאינו מסחרי.

על-מנת לסייע לחדירתם לשוק של שירותים חדשים המיועדים למשתמשים המשלמים דמי מנוי, מאפשרת לעיתים אקו”ם למקבל הרישיון להציע למשתמשי השירות חודש ראשון של שימוש בשירות ללא תשלום וללא תשלום תמלוגים עבור השימוש ברפרטואר אקו”ם בחודש זה, וזאת כנגד ויתור מקבל הרישיון על הנחת השנה הראשונה ובתנאי שהוא אינו מפיק הכנסה אחרת מהשירות בתקופה זו. יש לפנות לאקו”ם לקבלת פרטים נוספים.

תעריף חודשי קבוע לשירות בעל היקף פעילות קטן ושאינו מסחרי

התעריף חל על שירות שמספר הכניסות אליו אינו עולה על 50,000 בחודש, כמפורט להלן:

סוג שימוש מספר כניסות חודשי תעריף חודשי תעריף שנתי
השמעה בתבנית

Streaming  ו-On Demand

עד 10,000 40 ₪ 480 ₪
עד 20,000 80 ₪ 960 ₪
עד 30,000 120 ₪ 1440 ₪
עד 40,000 160 ₪ 1920 ₪
עד 50,000 200 ₪ 2400 ₪
הצבת טקסטים עד 10,000 32 ₪ 384 ₪
עד 20,000 56 ₪ 672 ₪
עד 30,000  ₪ 80 960 ₪
עד 40,000 104 ₪ 1248 ₪
עד 50,000 128 ₪ 1536 ₪

כללי

 • מקבל הרישיון ישלם דמי רישיון לכל שירות בנפרד.
 • לכל התעריפים יש להוסיף מע”מ כחוק.
 • הסכומים המינימאליים ישאו הפרשי הצמדה לשיעור עליית (אך לא ירידת) מדד המחירים לצרכן, החל ממועד החתימה על הסכם הרישיון. דמי הרישיון יעודכנו פעמיים בשנה – באחד ליולי ובשלושים ואחת בדצמבר בכל שנה קלנדארית.

הצג PDFטופס בקשה לרישיון אינטרנט

 לעוד פרטים ויצירת קשר לחץ כאן