Menu
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Share
תעריף ורישיון הסרטה

רוצים לשלב מוסיקה בפסקול?

המוסיקה עושה את הסרט. מאז הפסנתרן שליווה את הסרט האילם ועד היום ,החיבור בין התמונה לצליל הוא חלק בלתי נפרד מהחוויה. סרט עלילתי או דוקומנטרי, סרט סטודנטים או סרט חינוכי – כל שימוש ביצירה מוסיקלית או ספרותית ביצירה אורקולית מחייב קבלת רשיון מאקו”ם.  הרשיון ניתן בהתאם לתעריף למעט במקרים בהם החריגו היוצרים טיפול בתחום זה. במקרים אלו על הלקוח לפנות ישירות ליוצר או למייצגו.

כל מכירה של תוכן/הפקת מקור לשימוש בחו”ל מחייבת פניה מראש ובכתב לאקו”ם לצורך קבלת רשיון בכפוף לתשלום תמלוגים, גם אם השידור/ההקרנה הראשונים (בארץ) נעשו במסגרת רישיון מאקו”ם.

תעריף אקו”ם לזכויות הסרטה

תעריף אקו”ם לסינכרוניזציה בהפקה עלילתית (התעריף בש”ח ואינו כולל מע”מ)

מדיהטריטוריהעד דקה1-2 דק’2-3 דק’3-4 דק’כל דקה נוספת
פסטיבליםישראל1,0001,2001,3801,520104
פסטיבליםעולם1,6682,0002,3002,532172
קולנועישראל4,0004,8005,5206,072416
קולנועעולם6,0007,2008,2809,108620
אינטרנטישראל3,2333,8805,3558,140323
אינטרנטעולם5,1806,2168,58013,040518
טלויזיהעולם10,00012,00013,80015,1801,036
DVDישראל1,2001,4401,6561,820124
DVDעולם2,0002,4002,7603,036208
פסטיבלים + טלויזיהישראל + עולם11,40013,68015,73217,3081,180
פסטיבלים (ישראל+ עולם) +  בתי קולנוע בארץ6,0007,2008.2809,108620
בתי קולנועישראל + עולם9,00010,80012,42013,664932
כל המדיות בארץ + פסטיבלים בעולם7,0808,4969,77210,748732
כל המדיותעולם16,20019,44022,35624,5921,676
חבילת בסיס19,40023,28026,77229,5422,008
חבילה מורחבת: כל המדיות בישראל ובעולם
(כל מדיה הקיימת כיום ושתהיה קיימת בעתיד ללא הגבלה)
תוספת של 20% למחירי החבילות המפורטות לעיל בהתאמה

תעריף אקו”ם לסינכרוניזציה בהפקה דוקומנטרית (התעריף בש”ח ואינו כולל מע”מ)

מדיהטריטוריהעד דקה1-2 דק’2-3 דק’3-4 דק’כל דקה נוספת
פסטיבליםישראל60072082891264
פסטיבליםעולם1,0001,2001,3801,520104
קולנועישראל2,0002,4002,7603,036208
קולנועעולם3,2003,8404,4164,856332
אינטרנטישראל1,8002,1602,9804,530180
אינטרנטעולם2,9003,4804,8027,300290
טלויזיהעולם6,0007,2008,2809,108620
DVDישראל60072082891264
DVDעולם1,0001,2001,3801,520104
פסטיבלים + טלויזיהארץ + עולם6,8408,2089,44010,384708
פסטיבלים (ישראל+ עולם) +  בתי קולנוע בארץ3,2403,8884,4724,920336
בתי קולנועארץ + עולם4,6805,6166,4607,104484
כל המדיות בארץ + פסטיבלים בעולם3,7804,5365,2165,740392
כל המדיותעולם9,18011,01612,66813,936952
חבילת בסיס10,80012,96014,90416,3961,116
חבילה מורחבת: כל המדיות בישראל ובעולם
(כל מדיה הקיימת כיום ושתהיה קיימת בעתיד ללא הגבלה)
תוספת של 20% למחירי החבילות המפורטות לעיל בהתאמה

*הערות:

  1. התעריף בשקלים ואינו כולל מע”מ.
  2. התשלום הינו חד פעמי, ואינו תלוי במספר ההקרנות
  3. התעריף אינו כולל את שכפול הסרט ע”ג DVD /וידאו. התשלום עבור כל עותק יהיה בכפוף לתעריף אקו”ם לשימוש זה.
  4. כל המדיות בטריטוריית עולם כולל: פסטיבלים, קולנוע, אינטרנט, DVD וטלוויזיה.
  5. התעריף הוא ליצירה אחת, בהתאם לתזמון, ולא לסך מצטבר של דקות השימוש במוסיקה בסרט.
  6. התעריף מתייחס  לזכויות היוצרים בלבד ואינו כולל שימוש בהקלטה קיימת ו/או זכויות ביצוע.
  7. לתשומת ליבך, לא כל היוצרים החברים באקו”ם מאושרים על פי תעריף זה.

נדידת הפקות מקור ששודרו לראשונה בטלוויזיה בישראל תחת רישיון השמיכה של תאגידי השידור – לטלוויזיה בעולם.

סרט/סדרה דוקומנטרי/ת (התעריף בש”ח ואינו כולל מע”מ)

מדיהטריטוריהעד דקה1-2 ד’2-3 ד’3-4 ד’כל דקה נוספת
טלוויזיהלכל העולם6000720082809108620
טלוויזיהמדינה אחת60072082890862
טלוויזיהאירופה בלבד3000360041404552320
טלוויזיהארה”ב בלבד3000360041404552320
DVDישראל60072082891264
DVDעולם1000120013801520104

סרט/סדרה עלילתי/ת (התעריף בש”ח ואינו כולל מע”מ)

מדיהטריטוריהעד דקה1-2 ד’2-3 ד’3-4 ד’כל דקה נוספת
טלוויזיהלכל העולם100001200013800151801036
טלוויזיהמדינה אחת1000120013801520104
טלוויזיהאירופה בלבד5000600069007592520
טלוויזיהארה”ב בלבד5000600069007592520
DVDישראל12001440165618200124
DVDעולם2000240027603036208

*הערות:

  1. בכפוף לתנאי הממונה החדשים – יצירה מרפרטואר אקו”ם, אשר שולבה בהפקה אודיו ויזאולית במסגרת רישיון אקו”ם (תחת הסכמי השמיכה עם תאגידי השידור בישראל)  – אקו”ם תמשיך ותתן רישיון שימוש ביצירות מתוך הרפרטואר, עבור נדידת הפקת המקור לשידור בטלוויזיה בעולם.
  2. הסכם השמיכה עם אקו”ם מכסה את השידור בטלוויזיה בישראל בלבד ועל המפיק/תאגיד השידור בעל הזכות בהפקה, לפנות לאקו”ם בכתב ומראש לקבלת רישיון עבור כל מכירה של הפקה לשידור בטלוויזיה בחו”ל, כל זאת בכפוף לתשלום תמלוגים כמפורט בטבלה בשקלים.
  3. מכירת הפקות מקור הכוללות מוסיקה מוזמנת, מחייבת את המפיק לחתום על רישיון נפרד ונוסף עם בעל הזכות ממנו הוזמנה המוסיקה עבור השידור בטלוויזיה חו”ל.

תנאי רישיון לדוגמא – רישיון הסרטה – יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.

להגשת בקשה בתחום זה ניתן לפנות ל:

ללילך ביטון, טל: 03-6113523

או למנהלת המחלקה רונית מריומה