Menu

בשנים האחרונות אקו"ם ממשיכה ליזום וליצור פרויקטים לקידום מעמד חברי אקו"ם הוותיקים, לצד פרויקטים נוספים לעידוד היוצר והיצירה הישראליים.

"הקול זהב"
גם השנה המשכנו עם פרויקט "הקול זהב" והפקנו ארבעה אירועי מחווה והוקרה ליוצרים הוותיקים מרטין מוסקוביץ', ידידיה אדמון, ישראל יצחקי, שמעון כהן ודוד זהבי.

"גיבורי תרבות"
בשנים האחרונות אנו פועלים רבות לקידום ומתן במה ליוצרים הוותיקים שכתבו את פס הקול של התרבות הישראלית. פרויקט "גיבורי תרבות" מציע לרשויות המקומיות להזמין סדרת מופעים מוסיקליים שמטרתם לחשוף ולשמר את נכסי התרבות שלנו ולקדם את יוצרי הזמר העברי הוותיקים והחשובים אשר שיריהם הפכו במרוצת השנים לנכסי צאן ברזל בזמר הישראלי. הפרויקט הייחודי מתבצע בשת"פ עם משרד התרבות ופמי פרימיום- תרבות לפריפריה.
במהלך אפריל השנה, הושק הפיילוט הראשון של פרויקט זה. לאור הצלחתו, הוחלט על המשך הפרויקט ועל הוספת סדרת מופעים נוספת שהושקה לאחרונה מול עשרות ראשי מחלקות תרבות בישובים השונים. בשנה הבאה אנו מקווים להמשיך בשת"פ זה ולהוסיף סדרות נוספות.

אירועים מיוחדים:

השנה קיימנו גם אירועי מחווה ליוצרים אלונה טוראל ז"ל ובני נגרי ז"ל, שהלכו בטרם עת לעולמם.

מחווה לקובי רכט – במסגרת מחווה ליוצר קובי רכט, אקו"ם לקחה חלק בהפקה של אירוע מוסיקלי מרגש שכל הכנסותיו תרומה לקובי. האירוע הופק בשת"פ עם משרד התרבות והספורט, פמי פרימיום- תרבות לפריפריה, אגודת אשכולות, ואיגוד המוסיקאים. השתתפו באירוע בהתנדבות מלאה מיטב האמנים והיוצרים בישראל.

לקראת שנת 2020 בכוונתנו להמשיך ולקיים פרויקטים אלה, ואף להרחיב וליזום פרויקטים נוספים לעידוד וקידום היוצרים בארץ.