מערכת התחברות באמצעות SMS, הגשת בקשות לקרן לקידום היצירה, ביצועים מטקס פרסי אקו"ם ועוד עדכונים חשובים