תודה לכל המועמדים והמועמדות שהגישו לפרס. הודעות נמסרו לזוכות והזוכים. טקס הפרסים יתקיים ב 16.4.23 בבית היוצר