Menu

ביום ראשון ה- 22.9.19, התקיימה אסיפה כללית לחברי אקו"ם ולאחריה נערכו בחירות לדירקטוריון אקו"ם.

להלן תוצאות הבחירות:

בסקטור המלחינים הפופולאריים נבחרו:
עובד אפרת
פטריק סבג

בסקטור הפזמונאים נבחרו:
יואב גינאי
מיכה שטרית

בסקטור המלחינים הקונצרטיים נבחר:
יוסי מר חיים

בסקטור הסופרים והמשוררים נבחרה:
מרגלית מתתיהו

בסקטור המו"לים נבחר:
רונלד קול- "הליקון סונגס"

כמו כן, האסיפה הכללית אישרה מינויים של שלושה דירקטורים חיצוניים (דח"צים):
מלי פולישוק בלוך (חידוש כהונה)
אתי לוי (דח"צית חדשה)
ראובן לדיאנסקי (חידוש כהונה)

הדח"צ הרביעי, הינו קובי וינוקור המכהן בתפקידו מאוגוסט 2018.

בהזדמנות זו, אנו רוצים להודות לדירקטורים היוצאים מירית שם אור פיק וחיים קינן (פזמונאים), יעקב (קוב) לשצ'ינסקי (מלחין פופולארי) ולדח"צית רויטל פור אביר על תרומתם הרבה ליוצרים ולאקו"ם, ומאחלים לדירקטוריון החדש הצלחה רבה.