Menu
[printfriendly]
[printfriendly]
Share

ביקור חבר הכנסת אבישי ברוורמן באקו"ם

ושורה נוספת – Extra Bold

אין זה סוד שמצב היוצרים והיצירה בשנים האחרונות, יחד עם מצב המשק בארץ ובעולם הורע באופן משמעותי.
האתגרים הכלכליים הניצבים כיום בפני כל אזרח במדינת ישראל בכלל ובפני היוצרים בפרט והכרסום המתמשך במעמד האמנים בזירת התרבות בישראל, הופכים את יכולת היוצרים להתפרנס לכמעט בלתי אפשרית. אם בעבר קיבלו היוצרים תמיכה ממסדית שתסייע לשגשוג תרבותי, בשנים האחרונות פוחתת התמיכה הזו בעקביות ונדמה כי הקרקע הופכת לרעועה יותר ויותר.

במסגרת המאמצים לעודד את המשך התמיכה והחקיקה בתחום זכויות היוצרים, ביקר באקו"ם ביום ראשון האחרון חבר הכנסת הפרופ' אבישי ברוורמן מטעם מפלגת העבודה. במהלך הביקור התרשם ח"כ ברוורמן מפעילותה השוטפת של אקו"ם בתחום השמירה על זכויות היוצרים וגביית התמלוגים בשוק הישראלי. הצגנו בפניו את הבעיות והאתגרים הניצבים מולנו בתחום החקיקה וכוחות השוק בישראל. חבר הכנסת ברוורמן הביע הזדהות והתחייב לסייע ליוצרים במאבקם הצודק.