Menu
[printfriendly]
[printfriendly]
Share

[insert_php]the_title();[/insert_php]

ושורה נוספת – Extra Bold

האתר horadot.net, הורד מהאוויר בעקבות צו מניעה של בית המשפט המחוזי.

הצו ניתן במסגרת תביעה של זיר"ה -גוף שמטרתו "אכיפת זכויות יוצרים, בתכנים אודיו-ויזואליים, כנגד אתרי אינטרנט פיראטיים הפוגעים בזכויות הקניין הרוחני של מי שעוסקים בהפקה ושידור של תכנים אודיו ויזואליים, לרבות תכני מקור ישראליים".

באפריל 2011 אישר הממונה על ההגבלים העסקיים את הקמת הגוף המשותף המורכב מ-11 חברות בתחום המדיה ביניהן: ערוץ 10, רשת, קשת, yes ועוד. הצעדים שהגוף החדש צפוי לנקוט יהיו באפיקים שונים ומגוונים החל בייזום חקיקה בנושא, המשך באיתור אתרים רלבנטיים ופתיחה בצעדים משפטיים נגדם, וכלה בפעילויות חינוכיות והסברתיות.