Menu
[printfriendly]
[printfriendly]
Share

[insert_php]the_title();[/insert_php]

ושורה נוספת – Extra Bold

בית המשפט העליון הכריע בשבוע שעבר בערעור שהגישה אקו"ם כנגד איגוד התקליטנים וקיבל את עמדת אקו"ם לפיה תקליטנים מחויבים בדמי רשיון בסך 180 ₪ בתוספת מע"מ עבור כל השמעת מוסיקה באירוע שמחה בודד.

אקו"ם הגישה ערעור, באמצעות עו"ד אהוד גבריאלי והילה עוז מאיר ממשרד זליגסון גבריאלי ושות', בתגובה להחלטה שהתקבלה בביהמ"ש המחוזי באוגוסט 2009. בית המשפט קבע אז כי יש לחייב את התקליטנים בסכום זעום של כ 14 ₪ לכל שימוש במוסיקה באירוע שמחה.

פסק הדין לא שינה את המצב המשפטי  – האחריות להסדיר רשיון מאקו"ם עבור שימוש במוסיקה באירועי שמחה חלה ביחד ולחוד על כל אחד מהגורמים המעורבים באירוע: בעל האולם/התקליטן/בעל השמחה/להקה או כל גורם אחר. תשלום לאקו"ם על ידי גורם אחד פוטר את כל היתר מתשלום דמי רשיון עבור אירוע השמחה.

החידוש בפסק הדין של ביהמ"ש העליון הנו כי התעריף כעת אחיד לכולם. גם אם התקליטן הוא המשלם את דמי הרשיון.

לחצו כאן לקריאת פסק הדין המלא