Menu
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Share

האם תרבות ויצירה מניעות התפתחות כלכלית?

מחקר כלכלי – EY

תעשיות של תרבות ויצירה מהוות זרז כלכלי משמעותי במדינות מפותחות ומתפתחות ברחבי העולם: כך עולה ממחקר עולמי חסר תקדים שביצעה חברת "ארנסט אנד יאנג", אשר דורגה כחברה הפרטית התשיעית בגדולה בארצות הברית על ידי מגזין "פורבס", יחד עם חוקרים ממחלקת הכלכלה של אוניברסיטת אוקספורד.

בין היתר, המחקר מסיק כי הכרחי לתגמל יוצרים על השימוש ביצירותיהם בכדי שהם יוכלו להמשיך וליצור תרבות ולתרום ולכלכלה שכפי שהמחקר מגלה, נשענת רבות על תוצרתם. בשורות הבאות נעמוד על אופן הפעילות בתעשיות אלה, תוך התמקדות בקשיים הרבים שמולם הן עומדות.

היקף הפעילות

תעשיית התרבות והיצירה בעולם מניבה הכנסות של 2,250,000,000$ בשנה ואחראית על יצירת 29.5 מיליון מקומות עבודה חדשים, שמהווים 1% מכל העובדים בעולם. ההכנסות של תת"י בעולם עוברות את ההכנסות של תעשיית הסלולר ואפילו את התל"ג של הודו. הענפים הרווחיים ביותר בתת"י הם אומנות חזותית (6.73 מיליון דולר), ספרים (3.67 מיליון דולר) ומוזיקה (3.98 מיליון דולר).
תעשיית התרבות והיצירה לא מוגבלת לעולם המערבי בלבד, היא חובקת עולם: ההכנסות של השוק האסיאתי עומדות על כ743 מיליארד דולר (33% משוק התת"י העולמי) והוא מספק כ- 12.7 מיליון מקומות עבודה (43% מעובדי תת"י בעולם). למרבה ההפתעה, השוק האירופאי והצפון-אמריקאי הם השווקים השניים והשלישיים בגודלם בעולם בלבד. במקום הרביעי והחמישי נמצאות אפריקה ואמריקה הלטינית, שמדווחות על הכנסות נמוכות יחסית אך בו בזמן מומחי תת"י רואים בשווקים אלה פוטנציאל גדול.

תת"י ושוק הדיגיטל

במחשבה ראשונה על הנושא, חלקנו לא נבחין בקשר ההדוק שקיים בין שוק הדיגיטל לתת"י. יתרה מזאת, יש כאלו המאמינים כי שני סוגי השווקים לא יכולים להתקיים יחדיו. כאשר מבינים את מסקנות המחקר, מסתבר כי ההפך הוא הנכון: תוכן העוסק בתרבות וביצירה מניע את הכלכלי הדיגיטלית. תת"י תת"י הגדילה את מכירות הדיגיטל ב2013 בכ- 200 מיליארד דולר. מהמחקר עולה כי מוצרי תרבות דיגיטליים מהווים את מקור ההכנסה הגדול ביותר בתעשייה הדיגיטלית. יתרה מזאת, מוצרי התרבות גם הגבירו את כמות המכירות של השירותים הדיגיטליים.

ראשונה בהעסקת בני נוער ונשים

תעשיית התרבות היא צעירה ובעלת אופי יזמי – תת"י תורמות באופן משמעותי להעסקה של בני נוער והעובדים בה מגיעים מכל גיל ומכל רקע. באירופה, תת"י מעסיקה יותר עובדים בגילאי 15-29 מכל שאר התעשיות.
כאשר משווים לתעשיות הקלאסיות, בולטת העובדה כי לתת"י קיימת העדפה לגיוס נשים כעובדות: ממשלת בריטניה פרסמה מחקר שמצא כי למעלה מ50% מעובדי תת"י בבריטניה בשנת 2014 – הן נשים. לאמנים בארצות הברית יש פי 3.5 סיכויים למצוא עבודה, ביחס לשאר תחומי התעסוקה.

הזדמנות להתפתחות אורבנית

תעשיות של תרבות ויצירה מגדילות גם את האטרקטיביות של העיר בה הן פועלות. בניית מוזיאונים יכולה להניע את פיתוחם של פרויקטים אורבניים נרחבים ולמתג את העיר מחדש בהקשר לתעשיות התרבות והיצירה שפועלות בה.

תת"י – תעשתיות תרבות ויצירה
המחקר "זמנים לתרבות"