Menu

טקס פרסי אקו"ם ה 61

בתחום המוסיקה הקונצרטית והספרות 

יתקיים השנה ביום שלישי 16.4.19 בבית היוצר של אקו"ם בנמל תל אביב.

להלן שמות הזוכים בפרסים לשנת 2018/19:

הזוכים בתחום המוסיקה הקונצרטית:

ועדת השיפוט בתחום המוסיקה הקונצרטית: דר' חנה אג'יאשוילי, דר' יאיר קלרטג ודן יוהס

פרס ע"ש פאול בן חיים על מפעל חיים יוענק למלחין אמנון וולמן

פרס ע"ש מנחם אבידום על הישג השנה ליצירה "הכל הוא מראה" למלחין יוסף ברדנשווילי

פרס ע"ש חיים אלכסנדר לעידוד פרסום היצירה למלחינה טליה עמר על יצירתה "TRIANGULATION"

פרס ע"ש מרק קופיטמן ליצירה המוגשת בעילום שם למלחין אליאב קול על יצירתו "כרונופוביה"

 

הזוכים בתחום הספרות:

חברי ועדת השיפוט בתחום הספרות ציפי גון גרוס, טל ניצן ועמרי הרצוג

פרס ע"ש דליה רביקוביץ' על מפעל חיים יוענק לסופר- ישעיהו קורן

פרס ע"ש שלמה טנאי לעידוד פרסום היצירה הספרותית ליצירה "עד עצם היום" מאת ענת זכריה

פרס ע"ש נתן יונתן ליצירה המוגשת בעילום שם בתחום השירה ליצירה "ישירים" מאת צבי עצמון

פרס ע"ש אהרון אשמן ליצירה המוגשת בעילום שם בתחום הסיפורת ליצירה "שמוליק ידי זהב" מאת אביבה ברושי

פרס ע"ש דבורה עומר לעידוד פרסום היצירה לספרות ילדים ונוער ליצירה "עד קצה הארץ" מאת ליאור שטרנברג

ברכות חמות לזוכים, ותודה לכל חברי אקו"ם שהשתתפו בתחרות!