Menu

הנהלה ודירקטוריון

דירקטוריון אקו"ם

דירקטוריון אקו"ם הוא שמתווה את דרכו של הארגון ומחליט החלטות חשובות בכל הקשור להתנהלות הארגון בתחומים השונים.
הדירקטוריון אחראי גם על ניהול כספי הארגון ואישור התקציב השנתי.

חברי הדירקטוריון הנוכחי:
עובד אפרת- יו"ר, יואב גינאי, מיכה שיטרית, פטריק סבג, מרגלית מתתיהו, יוסי מר חיים ורונלד קול.
דירקטורים חיצוניים – אתי לוי, קובי וינוקור, ראובן לדיאנסקי ומלי פולישוק בלוך.

הרכב הדירקטוריון:
דירקטוריון אקו"ם מורכב על פי התמהיל הסקטוריאלי הבא: שני מלחינים מסקטור המוסיקה הפופולארית שני פזמונאים מסקטור המוסיקה הפופולארית, מלחין רציני (קונצרטי) אחד, סופר אחד ומו"ל אחד. חברי הדירקטוריון מייצגים את הסקטורים השונים עליהם הם נמנים. בנוסף, משובצים בדירקטוריון גם ארבעה דירקטורים חיצוניים (דח"צ).

תהליך בחירת הדירקטוריון
הדירקטוריון נבחר אחת לארבע שנים והוא נבחר ע"י חברי אקו"ם בעלי מניה מלאה (בעלי זכות לבחור ולהיבחר) במעמד אסיפת הבחירות של חברי אקו"ם.
*באסיפת החברים הכללית שנערכה ב-03.09.2010 אושר שינוי בתקנון החברה לגבי משך כהונת הדירקטוריון. החל מהדירקטוריון הבא, שייבחר בשנת 2011, משך כהונת הדירקטוריון יהיה ארבע שנים במקום שלוש

וועדות הדירקטוריון:
ועדת השקעות
מתווה את מדיניות ניהול הכספים של הארגון ומפקחת על יישומה בפועל.

ועדת קרן הרווחה
מסייעת ותומכת בחברי אקו"ם הזקוקים לעזרה כספית באמצעות הלוואות נוחות או מענקים מיוחדים.

ועדת הקרן לקידום היוצר והיצירה ישראלית
עוסקת בעידוד, קידום היוצר חבר אקו"ם ויצירתו, שימור היצירה הישראלית באמצעות מתן תמיכה ומענקים לפרוייקטים שונים, ייזום ערבי הוקרה ופרוייקטים נוספים לקידום היוצר והיצירה הישראלים.

ועדת הביקורת
בקרה על פעילות החברה בכל תחומי עיסוקה.
מידע נוסף על פעילות הוועדה ניתן למצוא בתקנון אקו"ם תחת הסעיף "ביקורת"

ועדת ערעור על מדגם/ביצוע פומבי עוסקת בערעורי חברים בתחום חלוקות משידור וביצוע פומבי

ועדת שיווק, דימוי וקשר עם חברי אקו"ם עוסקת בדימויה של אקו"ם מפנים ומחוץ, הטבות חברים ועוד

ועדת "קשב" קשר מול חברי אקו"ם

ועדת חקיקה וממשל 

מוסד הבוררות של אקו״ם:

שופט בורר
בירור מחלוקות בין חברי אקו"ם לבין החברה או בינם לבין עצמם באמצעות הליך בוררות המנוהל ע״י שופט מקצועי. החלטות הבורר הן מחייבות ובחזקת פסק דין.
שופט בורר – כב' סגן נשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט תיאודור אור.
מידע ניתן למצוא בתקנון אקו"ם תחת הסעיף "בוררות"

הנהלת אקו"ם

הנהלת הארגון, אחראית על ניהולם של כמאה עובדים ומיישמת את מדיניות הדירקטוריון לטובת גביית התמלוגים בגין שימושים ברפרטואר אקו"ם וחלוקתם לבעלי הזכויות ביצירות תוך שמירה על קניינם הרוחני של היוצרים בישראל.

מנכ"ל אקו"ם: אסף נחום
משנה למנכ"ל: ראובן רצון
מנהלת לשכת ההנהלה: לימור דיין

פעולותיה העיקריות של הנהלת אקו"ם
מנהלת לשכת ההנהלה אחראית על לוחות הזמנים של המנכ"ל והסמנכ"ל, מעקב אחר החלטות דירקטוריון ויישומן ע"י ההנהלה והארגון לצד קידום סדר היום הארגוני. קשר עם משרד יח"צ והלוביזם והפקת טקס פרסי אקו"ם.
יחסי ציבור – הגברת המודעות באוכלוסיה הישראלית לגבי נושא זכויות היוצרים הינה מטרה חשובה ביותר להנהלת הארגון. אקו"ם מסתייעת במשרד יחסי ציבור חיצוני "נידר עוז" בין היתר לטובת פרסום הישגים משמעותיים, אירועים, פרויקטים ותגובות שונות לכתבות תדמית בעד ונגד הארגון.

לוביזם וקשרי ממשל – הנהלת אקו"ם פועלת רבות לשיפור וקידום מעמדם של היוצרים ושל היצירה הישראלית. בין יתר הדרכים פועלת אקו"ם גם במישור החקיקתי, ופועלת לקידום הצעות חוק רלוונטיות, פגישות עם שרים וחברי כנסת, השתתפות בוועדות הכלכלה בכנסת בישיבות הרלבנטיות לנושאי זכויות יוצרים ותמלוגים. בנוסף ההנהלה אחראית להתעדכן בכל ההתפתחויות הנוגעות לתחום התרבות וזכויות היוצרים, בכנסת ובממשלה.
ניהול משא ומתן – לשכת ההנהלה אחראית על ניהול משא ומתן מול גופי השידור, חברות הסלולר והאינטרנט בשיתוף פעולה עם המחלקות הרלוונטיות באקו"ם.
ניהול הארגון – ניהול ארגון של למעלה מ- 90 עובדים המגלגל מחזור כספים של למעלה מ- 100מיליון ₪ (הסכמים קיבוציים, ועד עובדים, הסכמי שכר, וכד')
ארגונים שכנים – הנהלת הארגון נמצאת בקשר ישיר ואחראית על יצירת שיתופי פעולה עם ארגוני הזכויות השונים: אשכולות, עיל"ם, הפדרציה לתקליטים וקלטות, הפי"ל ואמ"י.