Menu

יוצרות ויוצרים עצמאיים?

משרד התרבות והספורט והקרן ליוצרים עצמאיים מזמינים אתכם להגיש בקשות לתמיכה בפעילותכם האמנותית בארץ ובחו"ל למען קידום היצירה התרבותית – אמנותית הישראלית. מועד אחרון להגשה 07.04.19, ב' בניסן תשע"ט. 
לרשימת הקולות הקוראים הפעילים, פרטים נוספים והגשה הקליקו כאן