Menu

מבנה הארגון

מחלקת קשרים בינלאומיים

אקו"ם חברה בארגוני הגג הבינלאומיים BIEM ו-CISAC, המאגדים בתוכם מאות אגודות לניהול זכויות יוצרים. ארגוני הגג אחראים על שיפור מעמד היוצר והאגודות לשמירת זכויות היוצרים בכל העולם, תחזוק מאגר מידע המשרת את כל האגודות וקביעת סטנדרטיים מקצועיים וטכניים.
אקו"ם חתומה על הסכמי ייצוג הדדי עם כ-98  אגודות בעולם. בשם אגודות אלו, אקו"ם מוציאה רישיונות לשימוש ביצירות לועזיות המושמעות בישראל, גובה את התמלוגים עבור היוצרים מחו"ל ומעבירה אותם לאגודות ברחבי העולם. בדומה לכך, האגודות בחו"ל מוציאות  רישיונות על היצירות הישראליות המושמעות במדינות שלהן, גובות את התמלוגים עבור היוצרים הישראליים ומעבירות את התמלוגים לאקו"ם על מנת שאקו"ם תעביר אותם ליוצרים.
מחלקת קשרים בינלאומיים היא הגורם המקשר בין אקו"ם לארגוני הגג ולאגודות אחיות ברחבי העולם.
מטרות עיקריות:

  • גביית תמלוגים מהאגודות המייצגות את חברי אקו"ם במדינות שלהן.
  • חלוקת תמלוגים אלו לחברי אקו"ם הקשורים להשמעות בחו"ל.
  • חתימה על הסכמי ייצוג עם האגודות כך שחברי אקו"ם יזכו לחשיפה גדולה יותר בעולם ויקבלו יותר תמלוגים.
  • מעקב אחר מידע מחו"ל שיכול לתרום להגדלת התמלוגים ליוצרים כמו התפתחויות טכנולוגיות ושינויים חקיקתיים בזכויות יוצרים.

מנהלת המחלקה: מרילין אביב