Menu

פנייה לדירקטוריון

11 + 13 =

דירקטוריון אקו"ם

דירקטוריון אקו"ם הוא שמתווה את דרכו של הארגון ומחליט החלטות חשובות בכל הקשור להתנהלות הארגון בתחומים השונים.
הדירקטוריון אחראי גם על ניהול כספי הארגון ואישור התקציב השנתי.

חברי הדירקטוריון הנוכחי:

יו"ר: עובד אפרת

יעקב לישצ'ינסקי

חיים קינן

יוסי גיספן

מרגלית מתתיהו

יוסי מר חיים

רונלד קול

דירקטורים חיצוניים

רויטל פור

פנינה טמנו שטה

ראובן לדיאנסקי

מלי פולישוק בלוך