Menu

פנייה לדירקטוריון

5 + 4 =

דירקטוריון אקו"ם

דירקטוריון אקו"ם הוא שמתווה את דרכו של הארגון ומחליט החלטות חשובות בכל הקשור להתנהלות הארגון בתחומים השונים.
הדירקטוריון אחראי גם על ניהול כספי הארגון ואישור התקציב השנתי.

חברי הדירקטוריון הנוכחי:

יו"ר: עובד אפרת

פטריק סבג

מיכה שטרית

יואב גינאי

מרגלית מתתיהו

יוסי מר חיים

רונלד קול

דירקטורים חיצוניים

אתי לוי

סתיו שפיר

ראובן לדיאנסקי

קובי וינוקור