Menu

מבנה הארגון

הסרטה ופרסומות

מחלקת רישיונות פרטניים מספקת רישיונות בתחומי ההסרטה ופרסומת.

רישיון הסרטה

נדרש בעת שילוב יצירות ישראליות ו/או לועזיות בסרט. רישיון זה הוא חובה לכל הז'אנרים לרבות סרטי סטודנטים, סרטים דוקומנטריים, עלילתיים וסרטוני אנימציה. ניתן לקבל רישיון רק לאחר אישור היוצר לשימוש ביצירתו בסרט זה.

רישיון פרסומת

נדרש  לשימוש ביצירה ישראלית/לועזית בפרסומת. רישיון זה מחוייב גם בשימוש ביצירות בשלטי חוצות, סרטי תדמית, סרטונים לעמותות וכיו"ב. כל שימוש ביצירה או בחלק ממנה מחייב קבלת אישור מהיוצר ומו"מ פרטני. כל פנייה ליוצר מתבצעת דרך המחלקה כאשר גובה התמלוגים נקבע על פי דרישת היוצר ובהתאם להיקף השימוש המבוקש ע"י הלקוח. גובה התמלוגים שנקבע על ידי היוצר ומשולם לו במסגרת הרישיון הוא הסכום היחידי שיקבל היוצר עבור רישיון זה. אקו"ם אינה גובה תמלוגים נוספים, כמו תמלוגי שידור עבור פרסומות. רישיון זה יינתן לאחר אישור היוצר לשימוש ביצירתו בפרסומת זו.

כל שימוש חלקי או מלא ביצירה מחייב רישיון מאקו"ם.

ליצירת קשר

מנהלת המחלקה : 

רונית מריומה במייל RONITM@ACUM.ORG.IL