Menu

מבנה הארגון

מזכירות:

תפקידה המרכזי של מחלקת המזכירות הינו  מענה טלפוני וניתוב שיחות לגורמים מחוץ ובתוך הארגון. המזכירות אחראית גם על הדואר היוצא והנכנס לאקו"ם. כמו כן אנשי המזכירות אחראים על מלאי הציוד המשרדי, השליחויות היוצאות והנכנסות ועל תחום האחזקה.

03-6113400