Menu

מבנה הארגון

מחלקת טכנולוגיות המידע

ביחידה מתמקדים במתן פתרונות מחשוב ומידע והובלת הארגון לשימוש מושכל במערכות המידע, תוך הבטחת איכות, יעילות ואפקטיביות.

מטרות עיקריות:

 • הקמת  תשתית לעבודה ממוחשבת נוחה, יעילה ומאובטחת.
 • בניית מערכות מידע לתמיכה בביצוע משימות אקו"ם.
 • הטמעת מערכות מיחשוביות (מוצרי מדף) בתהליכי העבודה הקיימים.
 • התאמת תהליכי עבודה ויצירת סטנדרטים לשימוש מושכל במערכות.
 • קליטה וניהול מידע ממקורות שונים מחוץ לאקו"ם.
 • אבטחת מידע ושרידות ארגונית.
 • השתלבות ותרומה לקידום רשת המידע הבינלאומית (בהובלת CISAC, ארגון הגג של אגודות לזכויות יוצרים בעולם).

חשוב להבין שהמערכות העיקריות לניהול זכויות יוצרים הן מערכות ייעודיות ולא ניתן לרכוש אותן הישר מן המדף,
לכן התכנון והפיתוח נעשים במלואם ע"י עובדי היחידה.
ביחידה חמישה עשר עובדים, רובם ככולם אנשי תכנון ופיתוח, אשר מחולקים לארבעה צוותי עבודה:
צוות פיתוח בסביבת IBM – כתיבת תוכניות בשפת RPG
צוות פיתוח יישומי WEB – כתיבת תוכניות בשפת JAVA
צוות תשתיות –  חומרה, תוכנה ותקשורת
צוות חלוקת תמלוגים – קליטה והפקת מידע, ניהול חלוקות תמלוגים

כל משימות היחידה מנוהלות ומפוקחות במערכת ממוחשבת לניהול פרויקטים, דבר המבטיח מיקוד במשימות בהתאם לעדיפויות שנקבעו.

המיקוד וסדרי העדיפויות נקבעים כדי לתמוך במטרות הבאות:

 • הפעילות העסקית (הגדלת תמלוגי החלוקה)
 • חלוקת תמלוגים מהירה ומדויקת
 • הגברת האפקטיביות והיעילות בעבודת הארגון
 • איכות ושלמות מידע

אקו"ם מנהלת זכויות יוצרים של כלל יוצרי המוסיקה בעולם. עקב כך, המידע המנוהל בארגון מכיל נתונים על יצירות, יוצרים, מו"לים, מוטבים, מייצגים, הסכמים וניהול זכויות מהעולם כולו. הארגון עובד בשיתוף פעולה עם אגודות לזכויות יוצרים ברחבי הגלובוס.

במסגרת הפעילות המשותפת אנחנו מפתחים ומשקיעים במערכות גלובליות עפ"י סטנדרטים מוסכמים, חלקם מאושרים ע"י ISO, ארגון התקינה העולמית, וחלקם מאושרים ומפוקחים ע"י CISAC, ארגון הגג העולמי של אגודות לזכויות יוצרים.

כחלק ממימוש פרויקטים טכנולוגיים וקישוריות למאגרי מידע בעולם אנחנו מפיצים את מאגר היצירות הישראליות ברשת מאגרי המידע העולמית,
רשת ה CISNET. בנוסף, אקו"ם משמשת כסניף להנפקת מספרים בינלאומיים, ISWC, ליצירות מוסיקליות המופקות בארץ.
המימוש הטכנולוגי ועדכון המאגרים העולמיים נעשה ע"י יחידת טכנולוגיות המידע.

מנהל המחלקה: רמי מדמון