Menu

מבנה הארגון

מחלקת תאגידי שידור

המחלקה אחראית לקבלת ורישומם של דיווחי מוסיקה מערוצי הטלוויזיה ותחנות הרדיו בישראל, זאת לצורך חלוקת תמלוגים ליוצרים. המחלקה מטפלת בכ – 150 ערוצי רדיו וטלוויזיה, כאשר רובם משדרים 24 שעות ביממה. מדובר במוסיקה שמקורה בתחנות רדיו, בסדרות טלוויזיה, בסרטים, בקדימונים וכד'. כל יצירה מדווחת ונרשמת החל מהשנייה הראשונה להשמעתה, ולפי חישוב שנעשה, התמלוגים בגינה מחולקים ליוצרים. חלוקת התמלוגים מתאגידי שידור מתבצעת ארבע פעמים בשנה, בחודשים פברואר, מאי, אוגוסט ונובמבר. המועדים לעיל מחייבים את עובדי המחלקה לעבודה אינטנסיבית לפני כל חלוקה.

במחלקה שני צוותים:

צוות טלוויזיה

צוות טלוויזיה מונה 6 עובדים הרושמים את מרבית הערוצים המשודרים בישראל.

המוסיקה היא חלק בלתי נפרד מעולם התוכן בטלוויזיה, באופן בו התכנים המשודרים מלווים ביצירות מקומיות וזרות.

צוות טלוויזיה מרכז מגופי השידור השונים דיווחים של למעלה מ – 100 ערוצי כבלים, לווין, טלוויזיה ציבורית ומסחרית, ורושם את שימושי היצירות.

הרישום נעשה בצורה מדויקת, החל מהשנייה הראשונה עבור כל יצירה ויצירה, כאשר ישנן הפקות שעושות שימוש בעשרות עד מאות יצירות שונות לפרק או סרט.

על מנת לקבל דיווחים מלאים, מדויקים ובזמן, מקיים הצוות קשר רציף עם אנשי הקשר מכל גופי השידור.

צוות רדיו

צוות רדיו מונה 4 עובדים הרושמים את מרבית ערוצי הרדיו המשודרים בישראל. המוסיקה היא נשמת אפו של הרדיו. תחנות הרדיו משדרות מוסיקה סביב השעון, תוך שימוש ביצירות ישראליות וזרות. צוות הרדיו מקבל דיווחים שוטפים מתחנות השידור השונות- ארציות ואזוריות. הצוות מעדכן את מערכת "אקום און אייר" שמציגה ליוצרים דרך האתר/אפליקציה  את השמעותיהם און ליין ובנוסף, סטטיסטיקה רלוונטית מ – 24 תחנות שידור. באחריות הצוות לזהות עצמאית יצירות שהמערכת מתקשה לפענח ולהוסיף  אותן ידנית למאגר של חברת BMAT, הנותנת לאקו"ם שירותי ניטור וזיהוי יצירות. כל היצירות המושמעות, נרשמות בתזמון מדויק, והתמלוגים בגינן משולמים ליוצרים במועדי חלוקת התמלוגים הרבעונית.

מנהלת המחלקה: סמדר נגה