Menu
[printfriendly]
[printfriendly]
Share

מה חדש ברדיו?

ושורה נוספת – Extra Bold

אנו באקו"ם עובדים רבות על אכיפת זכויות היוצרים בסקטורים השונים במטרה להגדיל את התמלוגים ליוצרים, כפועל יוצא ממטרה זו מחלקת תאגידי השידור פועלת רבות על חתימת הסכמים עם תחנות רדיו שעדיין לא משלמות ומדווחות לאקו"ם באופן שוטף.

תחנות החתומות על הסכם מחויבות מעבר לתשלום התמלוגים לדווח על היצירות המושמעות בתחנה, כל שנייה מחויבת בדיווח וזאת כדי שהיוצרים יקבלו באופן המדויק ביותר את התמלוגים המגיעים להם.

אז מה חדש ברדיו?

מיכל ויסמן, מנהלת תחום רדיו באקו"ם, מדווחת מהשטח:

רדיס ולב המדינה ( 91FM ו- 100FM ) – חתמו על הסכם בפברואר 2011 ומאז מדווחים על השמעות ,משלימים חובות עבר ומשלמים תמלוגים.

רדיו ללא הפסקה וצפון (103FM ו- 104.5FM ) – לאחר משא ומתן ארוך הגענו לאחרונה להבנות. גם הם מדווחים על השמעות ומשלמים תמלוגים.

רדיו תל אביב (102 FM ) – בקרוב מאוד אמור להחתם ההסכם.

קול ישראל (רשת ב', רשת ג', 88 , מורשת , רשת א' ,רשת ד', קול המוזיקה ורק"ע ) – החלו לדווח על השמעות במערכת דיגיטלית שפיתחו אצלם לאחרונה ( יוני 2011 ) .