Menu

עשור לפטירתו של היוצר, המלחין, העבד, המנצח והמנהל המוסיקאלי, מוסקוביץ מרטין ז"ל

בהשתתפות: רבקה מיכאלי, עדנה גורן, אופירה גלוסקא, מושיק טימור ועוזי רוזנבלט