Menu
[printfriendly]
[printfriendly]
Share

[insert_php]the_title();[/insert_php]

פגישות מקצועיות – שואו קייס – הופעות
11-14 בנובמבר

בעקבות ההצלחה לה זכה הפורום האודיו-ויזואלי צרפת ישראל בשנת 2010, יזם המכון הצרפתי בישראל אירוע דומה בתחום המוסיקה.
הפורום למוסיקה צרפת – ישראל יעסוק בנושאים רבים באמצעות רבי-שיח, מפגשים אישיים, ביקורים בחברות השונות, פגישות מקצועיות והופעות הדגמה. באירוע יעסקו גם בתגליות מוסיקליות, פיתוח מסחרי ותוכניות לעתיד.
הפורום יתקיים בין התאריכים 11-14 בנובמבר.

להופעות בברבי ניתן לרכוש כרטיסים ב www.misterticket.co.il

שאר האירועים ללא תשלום בהרשמה במייל: y.baruch@ambfr-il.org

ללוח האירועים המלא