Menu
[printfriendly]
[printfriendly]
Share

פרנסתם של אלפי יוצרים תלויה בהחלטתך

ושורה נוספת – Extra Bold

"הרשות והמפרק עושים דין לעצמם, מתעלמים מן ההסכם הקיים בין הרשות לאקו"ם ובוחרים לשלם על דעת עצמם פחות ממחצית התמלוג הקבוע בהסכם בין הצדדים, וזאת אף על פי שהרשות ממשיכה לשדר יצירות מוגנות ואף מעמידה את יצירותינו חינם לרשות הציבור באמצעות האינטרנט!"

-27.7.15 שלח מנכ"ל אקו"ם, יוריק בן דוד, מכתב לראש הממשלה, לשרת התרבות והספורט, לשר הממונה על רשות השידור ולשר האוצר, במחאה על אי תשלום התמלוגים על ידי הרשות. נמשיך לעדכן בהתפתחויות.
לקריאת הכתבה המלאה במאקו