Menu

תודה לכל המשתתפים בתחרות פרסי אקו"ם לשנת 2014.
ועדות השיפוט סיימו את עבודתן והודעות נמסרו לזוכים.
בהמשך יפורסמו רשימות הזוכים.
טקס פרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הקונצרטית והספרות יתקיים ב 9.2.15 ובהמשך תשלח הזמנה.
מועד טקס פרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הפופולארית, יפורסם בהמשך.

בברכה,
צוות הפקה, פרס אקו"ם