Menu

הליך בחירת השיר הישראלי לאירוויזיון 2020 יוצא לדרך!
"קול קורא" להגשת שירים לתחרות האירוויזיון 2020 מטעם התאגיד השידור הישראלי

"קול קורא" להגשת שירים שייצגו את ישראל בתחרות האירוויזיון שתתקיים השנה ב-16.5.20 ברוטרדם שבהולנד פורסם על ידי תאגיד השידור הציבורי "כאן"
להלן קישור לאתר ובו התקנון המלא ופרטים נוספים על ההליך.

אומנים ויוצרים הרשומים באקו"ם והמעוניינים להגיש שירים לבחינת הוועדה יוכלו להגישם עד 11.2.20 בשעה 16:00. לאחר שייבחנו כל השירים על ידי ועדה מקצועית, ייבחרו ארבעה שירים שיעברו למקצה האחרון מכלל השירים שיוגשו. ארבעת השירים ייחשפו לציבור ב"כאן דיגיטל" ב-27.2.20.

ב-3.3.20,תתקיים התחרות הרשמית לבחירת השיר שייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון. התוכנית "השיר הבא לאירוויזיון", תשודר בשידור חי בשעה 21:00 בכאן 11

השנה, בניגוד לשנים עברו שבהן בחירת השיר נעשתה בידי ועדה מקצועית בלבד, תינתן גם לקהל אפשרות להשתתף בבחירת השיר שייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון.
במסגרת התוכנית, יבצע הנציג הישראלי את ארבעת השירים שעלו למקצה הסופי, והשיר הזוכה ייבחר לאחר שקלול תוצאות ההצבעה של הוועדה המקצועית וקולות הצופים.

לתשומת לבכם לאקו"ם אין כל אחריות להליך בחירת השירים ו/או כל קשר לתחרות עצמה למעט פרסום הקול קורא מטעם תאגיד השידור הציבורי כשירות לחברים. כל בירור ופנייה בנושא יש להפנות בהתאם לתאגיד.

אני ממליצים לכל המגישים לקרוא את תקנון התחרות בעיון רב, כיוון שיש התייחסות נרחבת לנושא זכויות היוצרים שנקבעו על ידי תאגיד השידור הציבורי ועל ידי ה EBU. לתקנון 

אנו מאחלים לכל היוצרים המגישים בהצלחה!