Menu

כל התמונות, הסרטונים והציטוטים החשובים מטקס פרסי אקו"ם למוסיקה קונצרטית, ספרות ושירה

צילום סטילס: אורית פניני

אנסמבל גלעד אפרת

הפסל החדש

מנחה הטקס: דורי בן-זאב

פרס ע"ש נתן יונתן ליצירה המוגשת בעילום שם בתחום השירה על קובץ השירים – "המערה בקומה השלישית" מאת יעל גלוברמן

דורי בן-זאב קורא יעל גלוברמן

פרס ע"ש מנחם אבידום על הישג השנה למלחין ד"ר יואב תלמי על יצירתו "חמישייה לקלרינט ורביעיית כלי קשת"

פרס ע"ש פאול בן חיים על מפעל חיים למלחין פרופ' חיים פרמונט

פרופ' חיים פרמונט בנאום הזכייה

פרס ע"ש מרק קופיטמן ליצירה המוגשת בעילום שם ליצירה- " למרותי, למרותך, למרותו" מאת המלחין אור שמש

פרס ע"ש חיים אלכסנדר לעידוד פרסום היצירה למלחינה ד"ר מרינה גלר על יצירתה "מערבולת הזמן"

פרס ע"ש אהרון אשמן ליצירה המוגשת בעילום שם בתחום הספרות ליצירה- "אדאש קלרינקה" מאת דורית וייסמן

פרס ע"ש דבורה עומר לעידוד פרסום היצירה לספרות ילדים ונוער ליוצרת רקפת זיו-לי על יצירתה

 "איזו מן חתולה את יוסף?"

אנסמבל גלעד אפרת

מנכ"ל אקו"ם: יוריק בן-דוד

דורי קורא נחמה נבון

אורלי קסטל בלום מקבלת פרס

אורלי קסטל בלום בנאום זכייה

נחמה נבון בנאום זכייה

יוני גוטליבוביץ מבצע את היצירה "אפיטף" בצ'לו

הזוכים

מה השופטים חשבו על הזוכים? כאן – בנימוקי השופטים