Menu
[printfriendly]
[printfriendly]
Share

[insert_php]the_title();[/insert_php]

1. אם אני מצטט בתוך ספר 4 מילים מתוך שיר אני צריך לקבל על זה רישיון?

כל שימוש בחלק מהותי מיצירה (גם אם מבחינה כמותית מדובר במספר בודד של מילים) ובפרט כאשר  הציטוט מזוהה עם היצירה מצריך קבלת רישיון מאקו"ם להעתקת הטקסט. לדוגמא: מה יפים הלילות בכנען, אני ואתה נשנה את העולם וכו'.

2. אם אני מציין בספר שם של יצירה האם עלי לשלם על כך תמלוגים?

שם לא מוגן בזכויות יוצרים אולם אם שם השיר הוא גם שורה מהותית מתוך השיר, יש לשלם תמלוגים בגין השימוש בהם.

3. האם אקו"ם יכולה להעניק רישיון לשימוש ביצירה שעדיין לא פורסמה בציבור (היצירה נמצאת עדיין במגרה)? כלומר, פרסום ראשון  של יצירה

לא. רק היוצר יכול לאשר את הפרסום הראשון של היצירה.  זכות זו נשארת בידי היוצר ולא מועברת לאקו"ם בכתב ההעברה. עם זאת, לאחר שהיוצר אישר את הפרסום הראשון, אקו"ם תגבה תמלוגים עבור השימושים ביצירה.

4. אם שם הספר שאני עומד להוציא לאור, הוא כשמה של יצירה הכלולה בספר. האם עלי לקבל רשות להשתמש בשם היצירה לכך?   לדוגמא: בספר שהוא קובץ שירים של מספר משוררים, שימוש בשם של שיר אחד כשם הספר

כן, על שימוש של שם של יצירה מסוימת ככותר לספר, על המחבר/ ההוצאה לאור לקבל את רשות היוצר ו/או אקו"ם לכך.  מאחר והשימוש בשם היצירה מפרסם את כל הספר. היוצר רשאי לדרוש תמלוגים בגין השימוש הפרסומי הזה.

5.האם אני יכול לתרגם לשפה זרה יצירה שמקורה היא בעברית?

על כל תרגום של טקסט לשפה אחרת מן המקור יש לפנות אל כותב המילים לקבלת רשות תרגום.

הזכות ליצור יצירות נגזרות  (תרגום/עיבוד/סמפול) היא של היוצר ולא מועברת לאקו"ם. לכן יש לקבל את רשותו של מחבר המילים. בנוסף,יש לקבל את האישור לאור שינוי המילים שעלול לפגוע בזכות המוסרית.

יצויין כי רק לאחר המצאה לאקו"ם של אישור בכתב ממחבר המילים המקורי, יוכל המתרגם לקבל תמלוגים מאקו"ם.

6.האם אני צריך לקבל אישור על הדפסות נוספת של הספר למרות שקיבלתי בעבר עליו רישיון?

כן, על הדפסה נוספת של עותקים מעבר לכמות הנקובה ברישיון יש לקבל על כך רישיון מאקו"ם או תוספת לרישיון.

7.האם אני צריך לקבל רישיון על העתקת טקסטים של יוצרים שהינם  נחלת הכלל?

לא, יוצרים אשר עברו 70 שנה מיום פטירתם – כל יצירותיהם הן ברשות נחלת הכלל ולכן אין צורך לקבל רשות מהיוצר או מאקו"ם להעתקת הטקסט.

8. האם אני יכול לשנות/ לקצר / לערוך מחדש / לעבד טקסט קיים ולכלול אותו בספר שאני כותב?

כל שינוי או עריכה מחדש של טקסט לטובת פרסומו מחדש הינו יצירת יצירה נגזרת  מהטקסט המקורי  וכן עלול לפגוע בזכות המוסרית של היוצר ולהפחית מערכה של היצירה. לכן כל שינוי בטקסט מחייב את אישורו של כותב המילים המקורי ו/או יורשיו.

9. איזה קרדיטים עליי לתת בספר אם העתקתי יצירה מרפרטואר אקו"ם והיכן בספר יש לציין זאת?

ליד שם היצירה בספר יש לציין את שם המחבר ובעמוד הקרדיטים של הספר היכן שנותנים קרדיט לעורך הספר, גרפיקאי ועוד.. יש לציין את המשפט הבא: © כל הזכויות שמורות למחבר/ים ולאקו"ם

10. האם משלמים על שימוש בלחן (אם השיר הולחן) גם אם לא מדפיסים תווים?

לא, לאקו"ם תעריף נפרד על העתקת טקסט בלבד ותעריף נוסף להעתקת תווים.

לכן אם מעתיקים רק מילים, משלמים על המילים בלבד.

11. האם יש צורך לתת קרדיט גם למלחין בספר אם מעתיקים רק את מילות השיר?

כאשר מדובר בשיר שמילותיו הולחנו, יש לתת קרדיט גם למלחין.

12.האם אקו"ם מעניקה רישיונות להעתקת טקסט של יצירות לועזיות?

לא, אקו"ם לא מנהלת זכויות העתקה של יוצרי טקסטים זרים מאחר וזכויות אלה לא מועברות לאקו"ם בהסכמים עם אגודות אחיות.  ניתן לברר עם המו"ל המייצג בארץ או עם האגודה האחות כיצד לקבל רישיון להעתק היצירות הזרות.