Menu
[printfriendly]
[printfriendly]
Share

תחרות פרס אקו"ם בתחומי הספרות השירה והמוסיקה הקונצרטית

ושורה נוספת – Extra Bold

אנו מבקשים להודות לכל מי שטרח ושלח חומרים לתחרות פרסי אקו"ם
בתחומי הספרות, השירה והמוסיקה הקונצרטית.
וועדות השיפוט סיימו את עבודתן והזוכים קבלו הודעות על דבר זכייתם.
בימים הקרובים, תפורסם רשימת הזוכים באתר אקו"ם ובמדיה.
פרטים לגבי הטקס יפורסמו בהמשך…

תודה לכולם, ברכות לזוכים ונתראה בתחרות הבאה..
צוות הפקה- פרס אקו"ם

בתחום הזמר העברי/פופולארי טרם נבחרו הזוכים