Menu
[printfriendly]
[printfriendly]
Share

יוצרים שירות חוויה – יעדי השירות

על מנת לייעל את תהליכי העבודה ולאפשר לך לקבל מענה פשוט ומהיר לפניותך, הגדרנו את יעדי השירות וזמני הטיפול להם אנו מתחייבים:

שירותים אותם אנו מתחייבים לתת לך תוך יום עבודה אחד:
•לענות לפניותיך במייל ולחזור להודעות טלפוניות עד לסוף יום העבודה (להודעות ודוא”ל המתקבלים עד השעה 15:00). פניות שיגיעו לאחר מכן ייענו בבוקר יום העבודה שלמחרת.
•לעדכן לבקשתך את פרטי חשבון הבנק ולשלוח לך אישור מיד עם עדכון הפרטים.
•לענות לך על כל שאלה בנושא חלוקת תמלוגים, רישום יצירות ולהנחות אותך למציאת הנתונים הזמינים לך בעמוד האישי באתר.
•לעדכן לבקשתך את אישור המס באופן מיידי, לקראת החלוקות, ולהודיעך במייל/סמס עם הביצוע (את אישורי המס יש לשלוח עד חמישה ימים לפני מועד החלוקה).
ובנושאים מורכבים יותר…
•יש לך צורך ביעוץ משפטי? ניתן לקבלו תוך שלושה ימי עבודה מהיום בו התקבל טופס הבקשה ליעוץ באקו”ם. הייעוץ ניתן בחינם
ומוגבל לפעם אחת בכל שנה קלנדרית (לתשומת לבך, היעוץ לא יינתן במקרה של מחלוקת בין שני חברי אקו”ם).
•נוכה לך מס בחלוקה? אל דאגה! ניתן לשלוח את אישור המס המעודכן עד שני ימי עבודה לפני סיום החודש ולקבל את מלוא
סכום החלוקה שהגיע לך (הסכום יועבר לחשבונך בימים שני או חמישי בהתאם ליום בו שלחת את אישור המס המעודכן).
•יש לך שאלות המחייבות בירור מעמיק (דוחות מיוחדים, שאלות משפטיות, בירור עם לקוח/גורם חיצוני)? אנו מתחייבים לתת לך
תשובה עד שבועיים מיום קבלת פנייתך (במידה ויש עיכוב, נדרג לעדכנך!).
•דיווחת לנו על ביצוע יצירותיך בחו”ל? אנו מתחייבים להעביר את הדיווח לאגודה הרלוונטית עד שלושה ימי עבודה ולעדכנך על כך (לתשומת לבך,
קבלת התשובה מהאגודה והעברת התמלוגים במידת הצורך, תלויה במועדי החלוקה של האגודה הרלוונטית).

הגשת מועמדות לפרס אקו”ם?
•את התקנון אנו מתחייבים לשלוח אליך בכל שנה, במהלך חודש אוגוסט במייל. בתקנון יצוין המועד האחרון להגשת מועמדותך.
•שלחת חומרים לתחרות? אנו נשלח לך אישור על קבלתם (לאחר בדיקה כי הגשת החומרים עומדת בתקנון הפרסים) עד שבעה ימי עבודה מיום קבלתם.
•ולגבי הזכיה בפרס אקו”ם? הודעות נמסרות לזוכים בלבד, במהלך חודש ינואר. ומפורסמות באתר.

מה לגבי הקרן לקידום היצירה הישראלית?
•תקנון הקרן מפורסם באתר אקו”ם ומתעדכן מעת לעת.
•הגשת בקשה לקבלת מענק מהקרן? אנו נדאג לשלוח אליך אישור על קבלת הבקשה (לאחר בדיקה שהפניה עומדת בדרישות הקרן) עד שבעה ימי עבודה מיום קבלת החומרים.
•ולגבי קבלת המענק מהקרן? תשובה לגבי המענק מהקרן לקידום היצירה תינתן (במייל או בטלפון) עד שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת הבקשות (המועדים מפורסמים באתר) ועד שני ימי עבודה מיום אישור הועדה.