Menu

יוצרים יקרים, אנחנו פונים אליכם בהזמנה להציע שיר שיתמודד על הזכות להשתתף בתחרות האירוויזיון ג'וניור 2018, שתתקיים ב-25 בנובמבר במינסק, בלארוס.

התחרות, המשודרת בשידור חי, מתקיימת מאז 2003 ומתחרים בה השנה נציגים מ-20 מדינות, בני 9 עד 14 (שטרם מלאו להם 15) ביום התחרות.

בחירת השיר לתחרות תיעשה בכפוף לתקנון בחירת השיר ולהוראות איגוד השידור האירופי בנושא. השיר ייבחר על ידי ועדה מקצועית, אשר תבחן את השירים המוצעים (הקלטות סקיצה ומילותיהם) באופן אנונימי.

להלן כללים להגשת השירים:

  1. המועד האחרון להגשת השיר: 12 בספטמבר בשעה 12:00;

1ב. בהתאם ללוח הזמנים של התקנון, זהות הנציג/ה תיוודע כבר בתאריך 6 בספטמבר (כשבוע לפני המועד האחרון להגשת השירים). יוצרים המבקשים לקבל את הפרטים יתבקשו לחתום על טופס שמירה על סודיות שיישלח אליהם לבקשתם במייל, בו יתחייבו שלא לפרסם דבר בנוגע לזהות הנציג/ה לפני מועד החשיפה הרשמי על ידי התאגיד (הצפוי ב-20 בספטמבר);

  1. אורך השיר: לא יעלה על 3 דקות (מינימום 2:30 דקות);
  2. שפת השיר: עברית בלבד;
  3. לא ניתן להגיש שיר שכבר התפרסם ברבים (מלים ו/או לחן), לפני 1 במאי 2018;
  4. מילות השירים לא יכללו דבר שיש בו כדי לפגוע בתדמית האירוויזיון ו/או במדינת ישראל ו/או בכאן תאגיד השידור הישראלי ו/או ב-EBU, וכן לא יכללו מסרים בעלי אופי פוליטי, גזעני, קללות או ביטויים לא מקובלים אחרים, ו/או מסרים מסחריים.
  5. הגשת שיר  תכלול את כל המרכיבים הבאים:

א.    קובץ MP3 של סקיצה מלאה (פלייבק + שירה) של השיר (הקובץ לא יכלול פרטים על יוצרי השיר)

ב.    מילות השיר (קובץ המלים לא יכלול פרטים על יוצרי השיר);

ג.     בקובץ נפרד – קו"ח מקצועיים של יוצרי השיר.

ד.     תקנון בחירת השיר כשהוא חתום על ידי כל יוצרי השיר וכל בעלי הזכויות בשיר.

את השירים יש להגיש במועד הקבוע לעיל באמצעות משלוח לכתובת האימייל eurovision@kan.org.il.

שאלות הבהרה ניתן להפנות לכתובת האי-מייל האמורה, עד ליום 11 בספטמבר 2018.

מחכים לשירים בהתרגשות,

תודה,

צוות אירוויזיון ג'וניור 2018

טדי

(חשוב להדגיש: לאקו"ם – ACUM אין כל קשר לתחרות וכי בכל שאלה ניתן לפנות לכאן)