Menu
הודעה על שמות המועמדים לדירקטוריון אקו"ם – בחירות 2015

הודעה על שמות המועמדים לדירקטוריון אקו"ם – בחירות 2015

הודעה על שמות המועמדים לדירקטוריון אקו"ם – בחירות 2015 יונ 4, 2015 | חדשות לחברים בלבד היום נשלחו ההזמנות לאסיפה הכללית השנתית והמיוחדת של אקו"ם במסגרתה יתקיימו בחירות לדירקטוריון. להלן שמות המועמדים תשלומים טפסים מערכת איתור יצירות איפה תרצו להשתמש...
הודעה על שמות המועמדים לדירקטוריון אקו"ם – בחירות 2015

בחירות 2015

בחירות 2015 מאי 6, 2015 | חדשות לחברים בלבד בהתאם להוראת תקנה 35.7 לתקנון אקו"ם, ועדת הבחירות מודיעה בזה לכל בעלי זכות הבחירה בחברה כי הבחירות לדירקטוריון החברה ולוועדת הבוררות והערעורים יתקיימו בקלפי ביום ראשון, י"ח בתמוז תשע"ה, 5.7.2015 בבית היוצר,...