Menu
עצות שימושיות בעת חתימה של יוצר על הסכם

עצות שימושיות בעת חתימה של יוצר על הסכם

עצות שימושיות בעת חתימה של יוצר על הסכם מרץ 16, 2011 | מאמרים עצות שימושיות בעת חתימה של יוצר על הסכם עם מפיק / מפיץ   כחבר אקו"ם הינך זכאי לקבלת ייעוץ משפטי אחד, בעלות סימלית של 150 ₪ + מע"מ, במהלך שנה קלנדרית אחת (ינואר-דצמבר), כולל יעוץ לפני חתימה על...