Menu
יהודה אופנהיימר הלך לעולמו

יהודה אופנהיימר הלך לעולמו

יהודה אופנהיימר הלך לעולמו בצער רב וביגון כבד אנו מודיעים על פטירתו של האקורדיוניסט יהודה אופנהיימר פבר 19, 2012 | הלכו לעולמם, חדשות אופנהיימר זכה בטקס פרסי אקו"ם האחרון (15.02.2012) בפרס מיוחד מטעם דירקטוריון אקו"ם על תרומתו ליצירה הישראלית בהעשרת רפרטואר...