Menu
הודעה על שמות המועמדים לדירקטוריון אקו"ם – בחירות 2015

הודעה על שמות המועמדים לדירקטוריון אקו"ם – בחירות 2015

הודעה על שמות המועמדים לדירקטוריון אקו"ם – בחירות 2015 יונ 4, 2015 | חדשות לחברים בלבד היום נשלחו ההזמנות לאסיפה הכללית השנתית והמיוחדת של אקו"ם במסגרתה יתקיימו בחירות לדירקטוריון. להלן שמות המועמדים תשלומים טפסים מערכת איתור יצירות איפה תרצו להשתמש...