Menu
הקלטה יקרה

הקלטה יקרה

הקלטה יקרה ושורה נוספת – Extra Bold מאי 16, 2013 | חדשות, חדשות כלליות בשבועות האחרונים הולך וצובר תאוצה, מאבק ציבורי כנגד העלאת תעריפי הארנונה לאולפני הקלטה ולחדרי חזרות בתל אביב, אשר קיבלו בימים אלו דרישות לתשלום ארנונה על פי תעריף חדש וגבוה הרבה יותר. עד עתה,...