Menu
משתמשי מוסיקה – שאלות נפוצות

משתמשי מוסיקה – שאלות נפוצות

שאלות נפוצות משתמשי מוסיקה אחרי כמה שניות יש לדווח לאקום על יצירה? חובה לדווח על כל יצירה החל מהשנייה הראשונה, כל שנייה משמעותה היא תמלוגים עבור היוצר. האם מוזיקת ספריות חייבת בדיווח? בהחלט! מוזיקת ספרייה זו מחוייבת בדיווח כמו כל יצירה אחרת. האם צריך לדווח על קטע...