Menu
פורום מוסיקה צרפת ישראל

פורום מוסיקה צרפת ישראל

פורום מוסיקה צרפת ישראל פגישות מקצועיות – שואו קייס – הופעות 11-14 בנובמבר נוב 8, 2011 | חדשות, חדשות כלליות בעקבות ההצלחה לה זכה הפורום האודיו-ויזואלי צרפת ישראל בשנת 2010, יזם המכון הצרפתי בישראל אירוע דומה בתחום המוסיקה. הפורום למוסיקה צרפת – ישראל...