Menu
מסכמים את שנת 2014 במוסיקה באמצעות ACUM ON AIR

מסכמים את שנת 2014 במוסיקה באמצעות ACUM ON AIR

מסכמים את שנת 2014 במוסיקה באמצעות ACUM ON AIR ושורה נוספת – Extra Bold ינו 19, 2015 | חדשות, חדשות כלליות השיר הישראלי המושמע ביותר לשנת 2014 הוא "ילד של אבא" של מוקי, זאת בדומה למקומו בפסגה בכל המצעדים השנה. השיר "HAPPY" של פארל ווילאמס הוא...