Menu
חדשות
שיא כל הזמנים

שיא כל הזמנים

מפתיחת הגשת המועמדות לתחרות פרסי אקו"ם 2011 ועד לסיומה ביום ראשון האחרון ה02.10.2011 ,
הגישו מאות חברי אקו"ם מועמדויות לפרסי אקו"ם השונים בתחומיo השונים. זוהי כמות המועמדויות הגדולה ביותר שנרשמה עד כה
מאז תחילת התחרות ב-1958.

קראו עוד
מילים חדשות ליצירה קיימת זרה

מילים חדשות ליצירה קיימת זרה

ברצוננו לעדכן אותך בדבר תיקון להחלטת דירקטוריון בנושא חלוקת תמלוגים עבור גירסאות מקומיות ליצירות זרות. התיקון בוצע לאחרונה בעקבות פניות ממו"לים ומאגודות בעולם, וכן מארגון הגג העולמי "סיס"ק", בטענה שאקו"ם פועלת בניגוד למקובל בין האגודות האחיות בעולם.

קראו עוד
עצות שימושיות בעת חתימה של יוצר על הסכם

עצות שימושיות בעת חתימה של יוצר על הסכם

כחבר אקו"ם הינך זכאי לקבלת ייעוץ משפטי אחד, בעלות סימלית של 150 ₪ + מע"מ, במהלך שנה קלנדרית אחת (ינואר-דצמבר), כולל יעוץ לפני חתימה על הסכם עם צד ג'. במידה וצד ג' הוא חבר אקו"ם, אזי נדרשת הסכמה של שני הצדדים לקבלת היעוץ המשפטי.

קראו עוד
טיפים להחתמה בחברת תקליטים

טיפים להחתמה בחברת תקליטים

דבר ראשון שחשוב שנבהיר: אין נוסחה מדויקת לסיבה שחברת תקליטים תחתים אומן. ההצלחה של אומן, להקה תלויה בגורמים רבים שקשורים למס' דברים מעבר ליצירה עצמה, אך לא להתייאש, ישנן כמה פעולות שניתן לעשות ולהגדיל את הסיכויים ליום המיוחל!

קראו עוד