חדשות

בעיית "זליגת הערך"

"כמה פלטפורמות דיגיטליות ששולטות בהפצת תוכן משתמשות בחוקים ישנים ופרצות בחוק כדי להתחמק מתשלום תמלוגים ובכך מרוויחות סכומי עתק על גבם של היוצרים".

קראו עוד