Menu
[printfriendly]
[printfriendly]
Share

טיפים ליוצר

דיווח על יצירה

סיימתם את היצירה? דווחו לנו על כל יצירה חדשה ובדקו כי היא רשומה נכון באקו"ם.

כדי להבטיח תיעוד נכון של היצירה במאגרי המידע של אקו"ם ולהבטיח את קבלת התמלוגים, עליך לדווח לאקו"ם על כל יצירה חדשה שלך שעומדת לצאת לאור.

בהצהרה היוצר מצהיר על נתוני יצירתו :שם היצירה והשותפים לכתיבתה: כותב, המלחין, המעבד וכו'. לנוחותכם, ניתן להצהיר על יצירה חדשה גם באמצעות האינטרנט.

חשוב לבדוק שכל יצירותיך מתועדות באקו"ם באופן מדויק

 אפשר לבדוק זאת כאן באתר בכניסה עם סיסמא אישית.

ודא כי האחוז שרשום על שמך ביצירה תואם את חלקך ביצירה 

ביצירה הכוללת לחן ומילים, חלקו של כותב במילים הוא 50% וחלקו של המלחין הוא 50%.
אם ישנו יותר מכותב אחד או יותר ממלחין אחד האחוזים מתחלקים ביניהם. 

מעבד מוזיקלי

צריך לקבל את אישור המלחין בכתב, על מנת שיוכל לקבל את חלקו ביצירה שהוא 12.5% (במידה ויש מו"ל ביצירה חלקו של המעבד הוא 10%).

חלקו של המו"ל נקבע בהתאם להסכם בינו ובין היוצר, אך לא יותר מ-50% מחלקו של היוצר.

כאשר יצירה חדשה מבוססת על יצירה קיימת, עברית או לועזית, צריך לקבל את אישור היוצרים המקוריים לשינוי.

אישור לניכוי מס מעודכן

על מנת שלא ינוכה מהתמלוגים  שלך מס הכנסה עליך לקבל ממס הכנסה  אישור לפטור מניכוי מס שעליו מצוין "שכר סופרים" או "שכר אמנים" או "לפי תקנות מס הכנסה."

אקו"ם קולטת מידע זה באופן ממוחשב ממס הכנסה.

דווח על ביצועים חיים

 כדי להבטיח את תמלוגיך אנו ממליצים לך לדווח על ביצועים חיים של יצירותיך: הופעות חיות, מופעי מוסיקה קונצרטית, ג'אז והקראת שירה ופרוזה.

יעוץ משפטי

 לפני חתימה על הסכם עם צד ג' תוכל לקבל ייעוץ משפטי אחד, בעלות סימלית של 150 ₪ + מע"מ, במהלך שנה קלנדרית אחת (ינואר-דצמבר).  במידה וצד ג' הוא חבר אקו"ם, אזי נדרשת הסכמה של שני הצדדים לקבלת הייעוץ המשפטי.

כתבנו בשבילך עצות שימושיות לפני חתימה על חוזה.