Menu
הוכרזו שמות הזוכים בפרס אקו"ם בתחום הזמר העברי לשנת 2021/22

הוכרזו שמות הזוכים בפרס אקו"ם בתחום הזמר העברי לשנת 2021/22

  פרס אקו"ם לשנת תשפ"ב 2021/22 בתחום המוזיקה הקונצרטית, הספרות והשירה אקו"ם, האגודה הישראלית השומרת על זכויות היוצרים מפרסמת היום את שמות הזוכים בפרס אקו"ם לשנת תשפ"ב 2021/22 בתחומי המוזיקה הקונצרטית, הספרות והשירה.     בין...
ישראל מחוברת

חלוקת מענקים ליוצרים

  דירקטוריון אקו”ם החליט לאחרונה על חלוקת מענקים ליוצרים בסך של כ-2,100,000 ש”ח ע”פ קריטריונים לזכאות שנקבעו מראש. מקור התמלוגים למענקים הללו הוא “קרן העידוד” של אקו”ם. לקישור לחצו...