Menu

הם יוצרים ושרים

הם יוצרים ושרים ושורה נוספת – Extra Bold ספט 9, 2014 | חדשות, יוצרים ותיקים במסגרת פעילות אקו"ם ובית היוצר לקידום היוצר והיצירה הישראלית בשנה האחרונה, רקם עור וגידים מיזם חברתי מבורך בשם "הם יוצרים ושרים", שמטרתו הבאת היוצרים הוותיקים שלנו אל קדמת...