Menu
יוצרים שירות חוויה – יעדי השירות

יוצרים שירות חוויה – יעדי השירות

יוצרים שירות חוויה – יעדי השירות פבר 10, 2015 | מאמרים על מנת לייעל את תהליכי העבודה ולאפשר לך לקבל מענה פשוט ומהיר לפניותך, הגדרנו את יעדי השירות וזמני הטיפול להם אנו מתחייבים: שירותים אותם אנו מתחייבים לתת לך תוך יום עבודה אחד: •לענות לפניותיך במייל ולחזור...