Menu

הם יוצרים ושרים

הם יוצרים ושרים     במסגרת פעילות אקו"ם ובית היוצר לקידום היוצר והיצירה הישראלית בשנה האחרונה, רקם עור וגידים מיזם חברתי מבורך בשם "הם יוצרים ושרים", שמטרתו הבאת היוצרים הוותיקים שלנו אל קדמת הבמה. אקו"ם רואה ביוצרים הוותיקים שלה, אלו שעל...