Menu
בית היוצר משנה פנים

בית היוצר משנה פנים

בית היוצר משנה פנים רגע לפני שהמנהל הותיק של בית היוצר מסיים את תפקידו, והמנהל החדש נזרק למים של נמל תל אביב, תפסנו את שניהם לשיחה על עבודה, יצירה והחזון להמשך יול 29, 2015 | חדשות, חדשות כלליות דורון מדלי – המנהל היוצא במה לדעתך מתבטא הייחוד של בית היוצר, בהשוואה...