Menu
טקס פרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הקונצרטית והספרות

טקס פרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הקונצרטית והספרות

טקס פרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הקונצרטית והספרות "שום ספר, שיהיה הגדול ביותר, ללא הקורא הוא עדיין סתם נייר. ואני קיים כסופר רק בזכות הקוראים" סמי מיכאל מקבל פרס על מפעל חיים לסופר פבר 19, 2012 | חדשות, פרס אקו"ם חלקו הראשון של טקס פרסי אקו"ם...
טקס פרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הקונצרטית והספרות

הוכרזו שמות הזוכים בפרס אקו"ם

הוכרזו שמות הזוכים בפרס אקו"ם ואלו שמות הזוכים בפרס אקו"ם בתחום המוסיקה הקונצרטית הסיפורת והשירה ינו 30, 2012 | חדשות, פרס אקו"ם תחרות פרסי אקו"ם הגיעה אל קו הסיום… חברי וועדות השיפוט כולן כבר ישבו, דנו ובחרו את הזוכים בפרסים השונים. הודעות...